Hem Fråga Experten Fråga Experten: Gjuta golv i lada?

Fråga Experten: Gjuta golv i lada?

Fråga Experten

Jag ska gjuta ett betonggolv i en gammal kalkstenslada på ca 200 kvadratmeter och undrar hur långt mellanrum ni rekommenderar att göra rörelsefogar på? Sen undrar jag vilken typ av betong ni rekommenderar, det ska bli en ateljé och visningsrum endast i bruk på sommaren med en slipad yta. Jag tänkte ha en kant med tegelsten invid väggarna så att betongen inte gjuts fast i kalkstensväggen, eller är det bättre att gjuta betongen direkt mot väggens underkant?
/Ingrid

Om man bör ha fogar och med vilket avstånd beror på en rad faktorer, såsom accepterad sprickbredd, tjocklek, mängd sprickarmering, plattans rörelsefrihet, betongens krympning osv.

Har man tillräckligt med sprickarmering går det att gjuta stora golv utan rörelsefogar/dilatationsfogar. Givetvis är det viktigt att skydda betongen från uttorkning direkt efter gjutning, och sedan se till att den är fuktig gärna några veckor. Och då även se till att underlaget eller formen är stabila och inte suger vatten från betongen.

Betong krymper ganska mycket i början och avtar med tiden. Dels är det från de kemiska reaktionerna mellan cement och vatten, och dels från avdunstningen (uttorkningen mot omgivningen). Den tidiga krympningen brukar förknippas med härdning och skydd (tidig täckning, befuktning, mm), och den senare krympningen (uttorkningskrympning) av att betongens fukttillstånd kommer i jämvikt med omgivningen. De tidiga (plastiska) krympsprickorna brukar uppkomma efter några timmar, medans de senare krympsrickorna brukar dyka upp efter några månader. Och de sistnämnda är de man armerar för (sprickarmering) alternativt har täta fogavstånd eller på annat sett ökar rörelsefriheten.

Man kan också få rörelser av betongens temperaturutveckling, vilka i sin tur kan ge upphov till sprickor efter någon dag. Sprickarmering och rörelsefrihet kan hjälpa mot temperatursprickor.

Så om du har ”normalt” med sprickarmering så skulle ett rekomederat fogastånd kunna vara 4-6 meter. Har du höga krav på sprickbredd så kan det behöva vara kortare, alternativt något mer armering. Ett alternativ för att kunna öka avståndet är att se till att plattan kan röra sig mer fritt, med plant underlag och byggplast (gärna dubbelt) som ”glidlager”. Även ingjutningsgods och liknande behöver då se till att de inte gör att betongen hamnar i tvång.

Ett alternativ för att inte behöva sprickarmera så mycket och kunna ha långa fogavstånd (eller uteslutas) är att vacuum-suga betongen. Ger ofta en mycket bra slutprodukt, men är lite ”bökigare” och kostar lite mer. Jag skulle rekommendera att du använder en robust betong med inte allt för stor krympning, vilket innebär vatten-cement-tal på 0,5-0,6 och relativt mycket och stor sten samt inte allt för lös konsistens. Så förslagsvis en C28/25 eller C30/37 med 16 mm sten och konsistens S3 eller S4. Dubbelarmerad platta, underliggande plast/glidlager, rörelsefrihet längs ytterkanten, ett fogavstånd på max ca 6 meter, och gärna härdningsklass 3 (eller 4). Eftersom du skall slipa golvet kan sprickorna tendera att synas lite mer, med även ojämnt fördelad ballast blir då tydligt varför utförandet och betongens robusthet blir extra viktigt.

Acceptabel sprickbredd kan handla om beständighet (angrepp, livslängd), funktion (täthet) och estetik. I stället för att föreskriva betong, fogasvtånd, mm, så skulle du kunna ställa krav till entreprenören på maximal sprickbredd (ex max 0,2-0,4 mm).

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group