Hem Hållbarhet Prisregnet över Brf Viva fortsätter

Prisregnet över Brf Viva fortsätter

Att Riksbyggens Brf Viva byggts för att bli Sveriges mest hållbara och innovativa bostadsprojekt har snart inte undgått någon. Efter flera utmärkelser har Brf Viva nu även utsetts till ”Årets bästa byggnad” i Göteborg.

– Vi i juryn var framförallt imponerade av projektets genomgående höga kvalitet och nivå i så många aspekter – allt från arkitekturen till överskottsenergin. Det här var något klart utöver det vanliga, och vårt beslut var enhälligt, säger Mattias von Geijer, bygglovsarkitekt på stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad och en av juryns medlemmar.

Priset kommer från Per och Alma Olssons fond och vinnaren av de tolv nominerade byggnaderna är den som på bästa sätt uppfyller fondens krav på utformning och användning.

– Utmärkelsen ”Årets bästa byggnad” är det finaste priset en byggherre kan få i Göteborg och vi är väldigt glada och hedrade. Riksbyggen har i många år arbetat för ett grönare Göteborg och därför är det extra roligt att utmärkelsen går till Brf Viva som har byggts med stort fokus på hållbarhet. Priset är också en eloge till alla våra samarbetspartners som bidragit till skapandet av bostadsprojektet, säger Mikael Ahlén, marknadsområdeschef för Riksbyggen i Göteborg.

Juryn skriver i sin motivering att “byggnadernas uttryck är otvivelaktigt modernt, genomfört med precision i detaljen och omsorg i mötet med marken och himlen. Sluttningens dramatiska förutsättningar förvaltas väl i byggnadernas volymer och med stor känslighet i bostadsgårdarnas arkaiska skönhet”.

Brf Viva är preliminärcertifierat enligt Miljöbyggnad Guld vilket bland annat innebär en energianvändning på bara 65 procent av gällande byggregler och att höga krav på inomhusmiljö och materialval har uppnåtts.

Den klimatförbättrade betongen som användes har 30 procent mindre utsläpp av CO2 än den traditionella.

– I Brf Viva testar Riksbyggen många innovationer inom hållbarhetsområdet och självklart ställer vi höga krav på husens utformning och val av materialval för att skapa boendemiljöer med så låg miljöpåverkan som möjligt, säger Therese Berg, hållbarhetschef på Riksbyggen.

Projektet grundas i det arbete som görs inom ramarna för Riksbyggen Positive Footprint Housing, ett forskningsarbete med helhetstänkande kring innovativ hållbar bostads- och stadsutveckling som pågått i snart tio år.