Hem Arkitektur Vikande lönsamhet bland arkitekter och ingenjörer

Vikande lönsamhet bland arkitekter och ingenjörer

Översikt 2018

Innovationsföretagens årliga marknadsrapport Branschöversikten visar på vikande lönsamhet för bland annat arkitekter och ingenjörer. Den främsta orsaken är lägre beläggningsnivåer i kombination med svag prisutveckling.

– Att lönsamheten försvagades under 2018 var väntat med tanke på det avmattade orderläget. Det minskade rekryteringsbehovet påverkade sannolikt att löneökningarna var lägre än tidigare år. Vilket i sin tur medförde att lönsamheten inte försvagades mer, säger David Cramér, analyschef på Innovationsföretagen.

Omsättningen för 2018 var närmare 95 miljarder kronor i Sverige förra året, en ökning från 86 miljarder kronor 2017.

– Utvecklingen för Innovationsföretagens medlemmar fortsätter att vara stark. Behovet av planering, design och innovativa lösningar är större än någonsin. Även om konjunkturen mattas av något står våra företag för ett kunnande som bara kommer att öka i betydelse för både industri, byggande och samhällsutveckling, säger Magnus Höij, förbundsdirektör för Innovationsföretagen.

I och med den avmattande orderingången har även rekryteringsbehovet minskat något, men är fortsatt stort. Fler än hälften av företagen behöver rekrytera medan 7 procent behöver dra ned på sin personalstyrka.

– Nu tror vi att marknaden stabiliserar sig under 2020–21. Det medför troligen att rekryteringsbehoven ökar igen. Priserna lär inte öka i takt med lönerna. Debiteringsgraden kan öka en aning. Lönsamheten lär därför stabilisera sig på nuvarande nivåer eller något lägre under de kommande två åren, säger David Cramér.

Läs hela rapporten på innovationsforetagen.se >>