Hem Fråga Experten Fråga Experten: Skapa fall från huset?

Fråga Experten: Skapa fall från huset?

Fråga Experten

Vi har låtit en entreprenör gjuta en oisolerad betongplatta (uteplats) intill vår villa. Plattan är ca 50 kvm och 10 cm hög. Plattan göts under ihållande spöregn, vilket gjorde att plattan blev väldigt skrovligt. För att få den jämn har omfattande slipning av betongen ut örts av entreprenören, vilket orsakat ett stort fall in mot huset (ca 4-7 cm). Vi vill nu veta om det omfattande regnet kan ha fått andra konsekvenser på våra plattor, förutom att de inte blev släta? Kan det ha påverkat hållbarheten? Vi önskar även förslag på hur felet med fallet ska avhjälpas. Det vill säga vad rekommenderar ni för lösning för att skapa ett fall från huset?
Helene

Att gjuta i regnväder är ofta olämpligt då det urlakar betongens ytskikt. Lättare duggregn kan fungera, och kan till och med vara en bra härdningsmetod. Hur omfattande skadorna blir beror på tidpunkt och omfattning av regnet, temperatur samt avrinning. Men även sammansättning påverkar, där en snabb betong med lågt vct och hög andel finmaterial klarar sig bättre. Det går också att göra betongen mer tålig mot tidig urlakning genom att tillsätta medel för undervattensgjutning (antiurvaskningsmedel).

Förutom att ytskiktet blir ojämnt, poröst, har dålig hållfasthet, slitstyrka och vidhäftning (ex klinker), så kommer frostresistensen att försämras betydligt. Livslängden kan också förkortas, då täckande betongskikt till armering försämras. För att åtgärda en platta som skadats av regn under gjutningen, så behöver det yttersta ”dåliga” lagret tas bort (slipa/fräsa). Det kommer att påverka utseendet eftersom ballasten kommer exponeras. Om man slipat din platta så ett fall uppstått in mot huset, bör man antingen slipa igen så fallet blir rätt eller gjuta på med lämpligt cementbaserad avjämning/spackel/bruk.

Att du fått upp till 7 cm felaktigt fall på en platta som är 10 cm tjock låter mycket, fallet borde då vara fel från gjutningen och inte från slipningen. Annars har du ju bara någon cm betong kvar närmast huset. Att slipa om plattan så du får fall åt rätt håll (ut från huset) skulle innebära att merparten av din plattan måste slipas bort. Bättre i så fall att du gjuter på, alternativt sätta en brunn som leder bort vattnet. Gjuter du på med cementbaserad avjämning/spackel/bruk, se till att den är anpassad för utomhus. Det går också att gjuta på med betong, men tjockleken behöver då vara minst 80 mm. Viktigt att säkerställa vidhäftningen mellan betongen och pågjutningen (fuktas upp eller primas), och vara noga med att täcka och hålla fuktig de första veckorna. Betongen/bruket bör vara lufttillsatt (min 4,5%) och ha vct max 0,55 (eller max 0,45 om tösaltas).

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group