Hem Hållbarhet Grönare betong – nu också från Starka

Grönare betong – nu också från Starka

Råbyvägen, Uppsala
Råbyvägen, Uppsala. Foto: Starka.

Starka Betong tar ett ytterligare steg i hållbarhetsarbetet genom en ny hållbarhetsstrategi med egna uppföljningsbara mål.

Redan till årsskiftet erbjuds kunderna betong med 30 procent lägre CO2-utsläpp, för att år 2045 vara helt klimatneutral.

Strategin omfattar klimatpåverkan, kvalitet och miljö samt hälsa & säkerhet och innefattar även mätverktyg för förbättringar.

Arbetet sker i samarbete med Svensk Betongs färdplan för klimatneutral betong och Lokal Färdplan Malmö, LFM30.