Hem Hållbarhet Swerocks mångfaldsarbete i rampljuset

Swerocks mångfaldsarbete i rampljuset

Swerock

Swerocks biologiska mångfaldsarbete i Sagsjön och Kålleredstäkten, som är en av Sveriges största täkter, belönades med ett pris på UEPG Sustainable Development Awards Ceremony.

– Vi är såklart oerhört stolta. Det är ett lagarbete mellan oss som arbetar med miljöfrågorna och Niklas Osvaldsson, arbetschef över täkten och alla som arbetar i täkten, säger Swerock-chefen Monica Soldinger Almefelt, som var på plats i Bryssel där priset delades ut.

Arbetet i Kålleredstäkten och Sagsjön har gjorts med syftet att skapa ett nätverk av biologisk mångfald med lämpliga miljöer för olika artgrupper, såväl djur som växter. Att pilgrimsfalk, backsvala och svart rödstjärt m.fl. häckar i täkten visar att det är möjligt att gynna biologisk mångfald samtidigt som verksamheten i Kålleredstäkten fått förnyat tillstånd.

– Att arbeta med biologisk mångfald tar tid. Det känns mycket bra att allt hårt arbete vi tillsammans gjort nu resulterat i miljöer som uppskattas av många olika arter av fåglar, pollinerande insekter, groddjur, fladdermöss och andra djur, säger Monica Soldinger Almefelt.

Cirka 200 deltagare från 20 länder deltog vid ceremonin i Bryssel. I juryn ingick representanter från WWF, Sectoral Social Dialogue Committee – Extractive Industry (finansieras av EU-kommissionen), AGH University of Science and Technology, European Geological Surveys och tidningen Aggregates Business Europe.