Hem Hållbarhet “Träbyggnadsstrategi är helt fel väg”

“Träbyggnadsstrategi är helt fel väg”

Malin Löfsjögård
Malin Löfsjögård, vd för Svensk Betong.

Varbergs kommunstyrelse ska ta fram en träbyggnadsstrategi för kommunen. Svensk Betongs vd Malin Löfsjögård skriver i en debattartikel i Hallands Nyheter att det är olyckligt beslut.

Trots att det inte går att påvisa att ett visst byggmaterial generellt sätt, ur klimatsynpunkt, är bättre än något annat är Varbergs kommunstyrelses argument att trä som byggmaterial har en lägre miljö- och klimatpåverkan än andra byggmaterial. I debattartikeln uppmanar Malin Löfsjögård både privata och offentliga beställare i Varberga att ställa krav så att efterfrågan ökar på klimatförbättrande betong.

“Dagens klimatförbättrade betong som redan finns på marknaden har den konventionella betongens alla fördelar som hållfasthet, beständighet, den kan varken mögla eller brinna och är helt återvinningsbar.” skriver Malin Löfsjögård och fortsätter:

“För att betong ska ha minsta möjliga klimatpåverkan handlar det också om att optimera helheten i en byggnation och använda rätt betong på rätt plats. Därför är det viktigt att redan i ett tidigt skede ha en nära dialog med hela värdekedjan med konstruktör, arkitekt, entreprenör och beställare inför nybyggnation.”

Läs hela debattartikeln här  >>