Hem Fråga Experten Fråga Experten: Isolera under betonggolvet?

Fråga Experten: Isolera under betonggolvet?

Fråga Experten

Jag har tagit bort befintligt betonggolv i delar av min källare pga att jag vill ha golvvärme och då behöver isolering under golvet. Kvarvarande golv ligger på en bädd av sten, grus och sand. Huset står på en gammal bortsprängd berggrund och det sticker upp “toppar” här och var vilket gör det svårt att få till 40cm djup överallt som jag läst är att rekommendera (10cm singel, 20cm cellplast samt 10cm betonggolv).

Min fråga är om det är ok att utöka tjockleken på singellagret för att få en plan yta och då tulla på cellplastisoleringen till ca 15 cm? I nuläget ligger det en singelbädd så att det är ca 30 cm djupt (med undantag för de uppstickande bergknallarna) och det finns tendens till fuktuppträngning i detta lagret.

Jag har haft tre olika firmor här och fått olika förslag på återställningen.
1. Byggare 1 föreslår att gjuta med EPS-betong upp till 5cm kvar för att därpå lägga värmerör och sedan täcka med 5cm spackel.
2. Byggare 2 föreslår att gjuta med EPS till 10cm kvar och ovan på det gjuta ett “normalt” betonggolv med värmerören ingjutna liggandes på armeringen.
3. Byggare 3 kan tänka sig att lägga cellplast, även om underlaget är ojämnt och jobbigt, och sedan gjuta ett “normalt” betonggolv med värmerören ingjutna liggandes på armeringen.

Vad ser ni för risker och vad skulle ni rekommendera att jag gör?
/Dan

Att isolera under en betongplatta på mark handlar om att minska värmeförlusterna, men även med hjälp av temperaturgradienten skapa en fukttransport som strävar neråt i plattan. Hur mycket isolering som kan vara lämpligt handlar även om hur stor plattan är. Men ett riktvärde brukar vara minst ca 25-30 cm med golvvärme, och minst ca 20 cm utan.

När värmen i rummet läcker ner i marken kommer det med tiden byggas upp en ”värmekudde” under huset som kan göra att man får en transport av markfukt upp i plattan, något som kan bli extra påtagligt med golvvärme. Det brukar vara bra att hindra markfukten genom att lägga ut en byggplast/folie/ångspärr under isolerskivorna, vilket även hindrar cellplastisoleringen att med tiden ta upp fukt (försämrad isolerförmåga). Och väljer man EPS-betong är det extra viktigt med fuktspärr under.

Hur mycket isoler-tjockleken påverkar konstruktionens/plattans värmeförlust (U-värde) är exponentiell, dvs vid tunnare isolering har en ökad tjocklek betydligt större effekt än vid tjockare isolering. Exempelvis för en normal villaplatta om man ökar cellplasten från 5 cm till 10 cm så minskar U-värdet från ca 0,43 till 0,25 W/m°C, dvs en sänkning av värmeförlusterna med ca 42%. Om man istället går från 20 till 25 cm minskar förlusterna från ca 0,14 till 0,12 W/m°C, dvs ca 14% sänkning.

Det ger således ganska stor effekt av att isolera, även om det inte är så tjockt. Så om du bara har möjlighet att isolera med 10 cm cellplast har det ändå relativt bra effekt på värmeförlusterna.

Jämför man cellplastskivor och så kallad EPS-betong/cement, så skiljer det en del i hur bra de värmeisolerar. Räknat på 15 cm tjocklek och lambdavärde på 0,035 relativt 0,08 W/m°C så skulle det motsvara en ökning av värmeförlusterna för en betongplatta på mark med ca 55%.

Ytterligare en åtgärd du kan göra är att tjälisolera på utsidan huset, dvs lägga isolerskivor som en ”krage” strax under marken runt huset. Denna tilläggsisolering har ganska stor effekt på värmeförlusterna när man har golvvärme och inte så tjock isolering under plattan.

Om jag skall välja ett av de tre alternativen du ger, så skulle jag föreslå nr 3 med cellplastisolering och ”vanlig” armerad betongplatta. Och då gärna med en plastfolie under isoleringen. Vill du få till lite extra värmeisloring för att kompensera den något tunnare cellplasten, så skulle du kunna ha lättklinkerkulor (på geoduk) helt eller delvis istället för makadam/singel.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group