Hem Fråga Experten Fråga Experten: Mer om armering?

Fråga Experten: Mer om armering?

armering

Jag önskar tips och råd på om det finns lämplig utbildning/kurs, alternativt facklitteratur/bok om man vill förkovra sig i ämnet armering? Jag söker efter en bättre insikt i hur armering dimensioneras i betongkonstruktioner.
/Lucas

Vad det gäller specifika utbildningar rörande armering så är det nog bara de olika högskolorna som har sådana.

Böcker och webbplatser som behandlar armering:

Svensk betong – snabbdimensioneringsprogram
Eurokod 6
BBK 4
SS-EN 192-1-1
Betong och murverk – Byggtjänst

https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2004/boverkets_handbok_om_betongkonstruktioner_bbk_04.pdf
http://www.kstr.lth.se/fileadmin/kstr/pdf_files/vbk013/foerelaes/kapitel_6_del2_2015.pdf
http://www.moodle2.tfe.umu.se/pluginfile.php/62286/mod_resource/content/0/FL1-introduktion-Bk2-2016.pdf
https://byggipedia.se/byggmaterial/stal/arbete-med-armering/

Michael Åhström, ordförande för Betongföreningen