Hem Okategoriserade Bollen i spel med is på betongen

Bollen i spel med is på betongen

Studenternas
Illustration: FOJAB Arkitekter

Nu rullar bandybollarna över isen på Studenternas i Uppsala igen. På nya pister ligger fin is för både matcher, träning och allmänhetens skridskoåkning. En av pisterna göts i betong vilket även möjliggör sommaraktiviteter.

– Att bandyarenan har byggts om beror i huvudsak på att en bro ska byggas över Fyrisån direkt söder om bandyområdet och att en ny gata kommer att dras. Befintliga ispister och kylinstallationer har gjort nytta under många år och behövde därför bytas mot nya, säger Conny Niklasson, projektchef på Uppsala kommuns sport- och rekreationsfastigheter, som brukar kallas Sportfastigheter.

Byggprojektet har genomförts som en delad entreprenad och satte igång direkt efter finalen i april och har genomförts under en mycket begränsad tid. Sportfastigheter har upphandlat projektering, projekt- och byggledning och entreprenader. Projektledningen har skötts av Forsen AB, medan Frank Projektpartner AB svarat för byggledning inklusive arbetsmiljöansvar.

En stor utmaning har varit att få plats med allt på den beskurna ytan. Dessutom förnyades praktiskt taget samtliga installationer – värme, kyla, vatten, dagvatten, avlopp och el.

För att försörja pisterna på sammanlagt 15 000 kvadratmeter med kyla har ett pumprum gjorts om och försetts med ny utrustning.

– Vi har sedan byggt hela pisterna med grundläggning, grus, betong och köldbärarledningar, berättar Patrik Larsson, vd på Labkyl AB.