Hem Fråga Experten Fråga Experten: Golvavjämning?

Fråga Experten: Golvavjämning?

Fråga Experten

Två frågor då betong och trä inte går enkelt ihop:

1. På spårfräst spånskiva för golvvärme i badrum planeras aluminiumplåtar skruvade. På dessa önskas flytspackel. Ytskikt med tätskikt enl. golvbranschen samt klinker. Vad förordar ni för produkter för att inte få problem samt utförande.

2. Ett gammalt spontat trägolv på en torparegrund har satt sig som en säck 0-20 mm. Det behöver jämnas ut inför beläggning med spårfräst spånskiva för golvvärme och därpå parkett. Här blir det trä både över och under betong. Vad förordar ni för produkter för att inte få problem samt utförande.
/Per-Arne

Det fungerar inte att gjuta betong eller lägga golvavjämning/spackel direkt på spånskiva då denna tar upp stora mängder vatten (och sväller). Möjligtvis kan det fungera med en tät byggplast/plastfolie, tror däremot inte att primer och liknande fungerar då de inte blir tillräckligt tätt.

För att lägga klinker behövs ett underlag av stabilt och “dött” material, dvs som inte rör sig allt för mycket av laster, temperatur och fukt. Så i badrummet (fråga 1) kanske du kan skippa spånskivan och i stället gjuta in golvvärmen i avjämningsmassan.

Om du först behöver stärka upp underlaget kan du använda fibercementskiva eller andra oorganiska golvskivor. Med golvvärme är det också viktigt att se till att begränsa värmeförlusterna med underliggande cellplastisolering.

På det spontade trägolvet (fråga 2) kan det fungera med avjämning om du först lägger ut en tät plast, men spontat skulle jag tycka att det borde fungera bättre att avjämna med tillsågade lister eller reglar på jämna cc (ex 300 eller 600 mm beroende på spånskivans och parkettens tjocklek).

Mellan uppreglingen läggs lite mineral/glasull för att inte få problem med stegljud. Men ett bättre alternativ borde kanske vara att försöka regla om eller stötta upp det befintliga golvet så det blir rakt igen.

Om du pratar med din lokala bygghandlare kan de säkert ge bra förslag på lösningar som passar dina förutsättningar och önskemål.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group