Hem Hållbarhet ”Borde kräva klimatförbättrad betong”

”Borde kräva klimatförbättrad betong”

Malin Löfsjögård
Malin Löfsjögård. Foto. Boel Ferm.

I en debattartikel i Expressen uppmanar Svensk Betongs vd Malin Löfsjögård beslutsfattare i Göteborg att kräva mer klimatförbättrad betong vid byggande av bostäder och infrastrukturprojekt.

I Göteborgs stad diskuteras, liksom i flera andra svenska kommuner, vilket byggmaterial som har minst påverkan på miljön och klimatet. Vissa kommuner prioriterar ett visst byggmaterial trots att det inte går att påvisa att ett material generellt sett, ur klimatsynpunkt, är bättre än något annat.

Malin Löfsjögård tar i debattartikeln upp lyckade exempel från Göteborg (Västlänkstunneln, Brf Viva) där användandet av klimatförbättrad betong i stället för konventionell har lett till 30 procents lägre klimatpåverkan och fortsätter:

”Genom att ställa krav, öka efterfrågan och stärka kunskapen om klimatförbättrad betong ökar möjligheterna att uppnå målet att Sverige 2045 är ett klimatneutralt samhälle. För att detta ska vara möjligt är det nu också av största betydelse att det sker såväl i Göteborg som i övriga Sverige.”

Läs hela debattartikeln på expressen.se >>