Hem Okategoriserade Fair Transport höjer ribban

Fair Transport höjer ribban

Fair Transport

Nu höjs ribban för att få ansluta sig till Fair Transport. Större krav på redovisning och förbättringar ska främja den sunda konkurrensen i branschen.

– Det finns de som lockas att ta genvägar för att få ett uppdrag eller öka lönsamheten, men vi vill inte vara med i det spelet, säger Lars Åremark som ansvarar för Swerocks transportverksamhet i Region Syd.

Ansvarsfulla transporter tar hänsyn till trafiksäkerheten, minskar klimatpåverkan och förbättrar arbetsmiljön. Fair Transport är ett initiativ från Sveriges Åkeriföretag som ska öka medvetenheten om branschens villkor hos kunder, politiker, myndigheter och allmänheten. I en sund bransch är medarbetarna stolta över sitt yrke samtidigt som transportföretagen tar sitt ansvar och kunderna är beredda att betala vad det kostar.

– Det händer att vi tackar nej till jobb där inte rätt förutsättningar ges, eller att vi avslutar kontrakt med åkerier trots resursbrist. Genom anslutningen till Fair Transport signalerar vi detta ännu tydligare till kunder, samarbetspartners och anställda, säger Lars Åremark.

Swerock anslöt sig till Fair Transport för två år sedan. Samtidigt lyftes frågan om hur konceptet skulle vidareutvecklas. Swerock ville från början höja ribban för anslutna företag och hållbarhetsstrategen Karin Bergkvist är positiv till de förändringar som nu görs:

– MMed tunga transporter följer ett tungt ansvar, och det vill vi ta. Köparna ska kunna känna sig trygga i att vår prestation kontrolleras och vi måste få konkurrensfördelar av att nå goda resultat. Nu tas ett stort steg i rätt riktning som kommer att höja värdet för alla parter.

I och med förändringarna ställs krav på rapportering och ständiga förbättringar. Efter en första kontroll av uppgifterna vid ansökan följer en årlig revision och dessutom skrivs ett avtal med en tredjepartsrevisor.

Läs mer om Fair Transport på fairtransport.se  >>