Hem Hållbarhet Byggsektorns miljöpåverkan ökar

Byggsektorns miljöpåverkan ökar

Boverket

Boverkets miljöindikatorer visar att bygg- och fastighetssektorn står för 10 till 30 procent av miljöpåverkan i Sverige från svensk produktion. Sektorn bidrar dessutom till utsläpp i andra länder genom import av byggprodukter.

Den nya statistiken från Boverket visar bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan både i Sverige och till följd av import för året 2017 (senast tillgänglig statistik).

När inhemsk produktion och import läggs ihop visar den senaste beräkningen av bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan en trend med ökade utsläpp och användning jämfört med året innan.

Den ökande trenden gäller för flertalet av de utvalda indikatorerna. Sedan 2008 minskar utsläppen av växthusgaser, kväveoxider och partiklar något medan energianvändning och användningen av miljöfarliga kemikalier ökar.