Hem Okategoriserade Cementa väntar besked under fredagen

Cementa väntar besked under fredagen

cementa
Cementa i Slite. Foto: Cementa.

Under fredagen den 17 januari ska mark- och miljödomstolen lämna besked om Cementa får ett fortsatt tillstånd att bryta kalksten i Slite på Gotland. Täkttillståndet är en förutsättning för fortsatt tillgång på råmaterial till fabriken i Slite, och avgörande för försörjningen av inhemskt producerat cement till det framtida samhällsbyggandet i Sverige.

Cementas ansökan gäller förnyat täkttillstånd fram till 2041, efter att nuvarande tillstånd löper ut i november 2021. Ansökan grundar sig på omfattande utredningar kring effekter gällande bland annat grund- och ytvatten samt arter och naturtyper.

I en framtida verksamhet åtar sig Cementa samtidigt att förstärka den lokala dricksvattensituationen genom att bistå med lagringskapacitet och ett tillhörande vattenreningsverk. Det innebär ett väsentligt tillskott av vatten på 300 000 kubikmeter om året.

Cementa har listat flera skäl till att verksamheten i Slite bör få fortsatt täkttillstånd:

  • Den redan etablerade infrastrukturen vid verksamheten.
  • Områdets särskilt lämpliga kalksten.
  • Närheten mellan cementfabrik och kalkstensbrott som möjliggör korta transportvägar.
  • Fabrikens placering vid en större hamn för effektiv logistik av både insatsvaror och produkter
  • Cementas ambition att bidra till Gotlands vattenförsörjning.
  • Cementas tydligt uttalade ambitionen om att kunna leverera klimatneutrala produkter i linje med de svenska klimatmålen och Parisavtalet.

Cementa arbetar sedan länge aktivt med att fasa ut kol som energikälla och fabriken på Gotland har idag ersatt 60 procent av kolet med energiåtervunnet sorterat restmaterial. I Norden arbetar företaget med teknikskiften i den absoluta framkanten, vilket ska leda till klimatneutrala produkter.