Hem Hållbarhet Glädjebesked för Cementa

Glädjebesked för Cementa

Cementa

På fredagen kom beskedet. Mark- och miljödomstolen bifaller Cementas ansökan om förnyat täkttillstånd för de kalkstenstäkter som försörjer fabriken i Slite med kalksten. 

Magnus Ohlsson
Magnus Ohlsson. Foto. Cementa.

– Dagens besked är mycket glädjande för oss och alla våra medarbetare. Det ger oss viss arbetsro och möjlighet att fokusera på kommande arbete för att vidareutveckla en hållbar cementproduktion i Slite, säger Cementas vd Magnus Ohlsson.

Kalksten är huvudråvaran i cement, och tillgång på kalksten i närområdet är en förutsättning för att driva vidare cementfabriken i Slite. Fabriken är en av Europas största och modernaste cementfabriker och ger heltidsarbete åt ca 430 personer. Cementas nya täkttillstånd gäller till 2041 då det nuvarande tillståndet löper ut 2021.

– Vi ser det här som en bekräftelse på att det går att fortsätta utvinna kalksten utan att riskera grundvattenförhållanden, skyddade områden och fridlysta arter, samtidigt som vi kan bidra till att den allmänna vattenförsörjningen i Slite förstärks avsevärt sommartid, säger Magnus Ohlsson.

Omkring två tredjedelar av all betong i Sverige tillverkas med cement från Slite. Verksamheten i Slite är en nyckel i Cementas satsning på klimatneutralt cement vilket är helt avgörande för betong- och byggindustrins klimatarbete och för att Sverige ska klara klimatmålen till 2045.

Läs domen i sin helhet  >>