Hem Fråga Experten Fråga Experten: Lossnande puts på betongmur?

Fråga Experten: Lossnande puts på betongmur?

Fråga Experten

Jag har en gjuten betongmur, två meter hög. På baksidan mot jorden saknas platonskiva eller dylikt. Putsen på framsidan lossnar (kalkutfällning). Jag kan inte gräva ut och göra om baksidan nu. Hur gör jag?
/Lars

Mina egna erfarenheter av puts är begränsade. Dock har jag tagit hjälp av en i puts erfaren person med namnet Anders Forsberg. Han har stor kunskap i ämnet, och därmed kan jag leverera följande svar:

Problemen med såväl sönderfrysning av putsskiktet som kalkutfällning förvärras av fuktvandringen från murens jordsida. Avsaknaden av ventilerad spalt ökar givetvis fuktvandringen genom konstruktionen. Du nämner att platonmatta saknas. Förslag till åtgärder:

  • All lös och dålig puts avlägsnas till fast betong. Om du befarar att all den befintliga putsen är av dålig kvalitet ska all puts bort.Ytorna skall vara fria från damm och lösa partiklar.
  • Grunda med ett tunt skikt med Ardex AM 100 och sedan putsa ut vått i vått med AM 100.
  • Applicera putsen till en tjocklek och struktur lik omkringliggande.

Det är också viktigt att en avtäckning av murens krön görs för vattenavrinning. Om den inte redan är gjord på rätt sätt rekommenderas följande:

  • Avtäckning av murkrön kan ske med plåt, betongplattor eller natursten.
  • Avtäckningen ska överlappa putsskiktet och kraga ut i det fria samt luta inåt mot den uppfyllda jorden. En pågjutning på betongmurens krön kan först behöva göras för att säkerställa lutningen.

Arne Hellström