Hem Fråga Experten Fråga Experten: Betonghus med passivhusstandard?

Fråga Experten: Betonghus med passivhusstandard?

Fråga Experten

Finns det några energisnåla betonghus som klarar passivhusnormen?
/Robert

Om vi antar att du med betonghus menar typhusvillor, så är det ont om producenter som levererar sådana. Finja är dock en sådan leverantör, som också säger sig leverera lågenenergihus.

Det är ändå fullt möjligt att bygga med passivhusstandard om man bygger i betong. Det beror främst på att betonghus är lätta att bygga utan s.k. köldbryggor, det vill säga ytor där värmeisoleringen är försämrad. Husen får vidare en beständig lufttäthet. Med täta och välisolerade hus finns vidare möjligheten att utnyttja betongens värmelagrande effekt för att spara energi och förbättra inneklimatet vid värmeböljor.

Viktigt är att undvika köldbryggor vid anslutning av bjälklag och grundplatta till vägg samt vid fönster och dörröppningar. Det är också viktigt att värmeisolera takbjälklag och grundplatta ordentligt. En annan sak är att begränsa fönsteröppningarnas area. Mer än 25 % av väggarnas area är svårt om man vill uppnå passivhusstandard.

När det gäller flerbostadshus har det byggts ett antal sådana med passivhusstandard, och då är betong ett utmärkt materialval när man också vill bygga med bra komfort inomhus.

Arne Hellström