Hem Fråga Experten Fråga Experten: Hur länge håller taket?

Fråga Experten: Hur länge håller taket?

Fråga Experten

Jag har ett tak av betongpannor. Vilka indikationer får man på att det behöver bytas ut. Hur lång är livslängden för ett tak beläget i Mälardalen?
/Sven

Betong blir bara starkare med åren och tekniskt bör ett betongtak kunna ligga åtminstone 60-70 år. Det som havererar dessförinnan är troligen papp och läkt under. Man får inga indikationer – troligaste orsaken till byte av betongpannor är estetisk och då efter 40 -50 år.

Det är dock viktigt att kontrollera pannorna med jämna mellanrum eftersom enstaka pannor som spruckit (oftast av gångbelastning) måste bytas ut. Kontroll av rost på tillbehör i plåt är också bra att göra.

Arne Hellström