Hem Okategoriserade Missa inte Byggetikdagen 2020!

Missa inte Byggetikdagen 2020!

Byggetikdagen

Samhällsbyggnadssektorns Etiska råd informerar och verkar för en bransch fri från korruption, med en välkomnande mångfald och där all verksamhet baseras på sund konkurrens. Nu bjuder Etiska rådet in till Byggetikdagen den 20 februari på Hotel Rival vid Mariatorget i Stockholm.  

Dagen bygger på våra tre teman, baserade på Etiska Rådets grundpelare:

Blev jag korrupt nu?
Vad är ok och inte i relationen mellan leverantör och beställare?
Natali Engstam Phalén, generalsekreterare för Institutet mot Mutor (IMM) diskuterar tillsammans med Cecilia Berglin från SKR och Etiska rådet, om gråzoner och fallgropar utifrån Överenskommelsen mot mutor och korruption (ÖMK) mellan leverantörer och beställare inom den offentligt finansierade bygg- och fastighetssektorn. Seminariet varvar samtal med dilemman och publikdiskussion.

Lagen och marknaden kräver mångfald – så vad gör vi?
Förväntningarna på ökad mångfald i branschen är stora men förändringen går långsamt och branschen upplevs som oattraktiv för unga. Vad behöver vi göra annorlunda? Maria Hernroth, hållbarhetschef på Peab samt ledamot i Etiska rådet, och Amanda Eklund, arbetsledare på Serneke och upphovskvinna till podden Samhällsbyggnadskvinnor, utmanar och diskuterar i workshopformat.

Så fuskar man enklast – sund konkurrens?
Magnus Wallin, Kingspan, och Tore Styrman, Sandbäckens, som båda är ledamöter i Etiska rådet inleder med en kort presentation kring pelaren Sund konkurrens. Därefter presenterar chefsåklagare Stefan Lundberg från Ekobrottsmyndigheten hur EKM jobbar med ekonomisk brottslighet och hur de skapar förutsättningar för Sund konkurrens. Sedan följer Peter Leander från Fair Play Bygg som berättar om deras praktiska arbete för att uppmärksamma och förhindra fusk, brottslighet och osund konkurrens ute på arbetsplatserna.

Dagen avslutas med en paneldiskussion kring frågan hur vi kan jobba med dessa olika frågeställningar i vardagen, inte minst i de mindre och medelstora företagen. Moderator under dagen är Kajsa Hessel, ordförande för Byggcheferna, ledamot i Etiska rådets styrelse och regionchef på Sweco.

Kostnaden för att deltaga är 595 kronor och då ingår alla presentationer, möjlighet att nätverka och träffa nya människor, fika på för- och eftermiddag samt lunch.

Anmäl dig via denna länk  >>