Hem Fråga Experten Fråga Experten: Fukt i självkompakterande betong?

Fråga Experten: Fukt i självkompakterande betong?

Fråga Experten

Jag undrar om det finns någon fuktproblematik med självkompakterande betong? Hur påverkar man betongens egenskaper med hjälp av vct-talet?
/Jonas

Svaret är både ja och nej. Här finns såväl innemiljö- som brandmotståndsperspektiv. När man bygger med betong i utrymmen där det av innemiljöskäl är viktigt att få kort torkningstid (så att man undviker sjuka hus) brukar man välja en snabb- eller självtorkande betong. Det har blivit speciellt viktigt under senare tid då torkning av betongen inte längre får samma tidsutdräkt i och med att byggtiderna kortats.

Betongens hårdnande är som du säkert vet en hydraulisk process. Det vill säga bindemedlet cement reagerar med vatten. För betongens härdning behövs ungefär 0.38 kg vatten per kg cement. En betong med den relationen sägs ha ett vct av 0.38. En sådan betong blir självtorkande. Det vill säga den kommer inte att avge vatten under sin drifttid. Självkompakterande betong, SKB, innehåller flytmedel som gör att betongen blir mycket tät samtidigt som arbetbarheten blir synnerligen god. En fördel är därutöver att betongen inte tar upp fukt från nederbörd som påverkar betongens relativa fuktighet, RF under byggtiden.

Även om man har ett vct på 0,38 tar det tid innan allt vatten bundits av betongen. Därför finns det vatten i betongen som om den upphettas vid en brand vill expandera som ånga. Då får man avskalningar av betongens ytskikt som kan ske i flera omgångar. Ju tätare betongen är desto allvarligare är problemet. Detta kan vara fallet med SKB och mycket välvibrerad betong.

Inomhus i bostäder, kontor och normala industrier är det ett övergående problem eftersom medel RF i dessa lokaler håller sig kring 50 – 55. Väl torkad betong som inte tillförs fukt har visat sig ha stort motstånd mot avskalning. Däremot kan “utomhusbetong” i tunnlar och parkeringsdäck uppvisa en större risk för avskalning. Ett fungerande sätt att eliminera avskalningsproblemet är att blanda i polypropylenfibrer i betongen.

Därigenom kan vattenångan pysa ut när fibrerna smälter av upphettningen.\n\nGenerellt gäller att när man höjer vct får man en mindre tät betong eftersom överskottsvattnet bildar hålrum i betongen när det torkat ut. Därmed blir betongen också svagare. Man får i princip samma effekt när man blandar i polypropylenfibrer. Fibern fungerar som ett hålrum när det gäller tryckhållfasthet.

Arne Hellström