Hem Fråga Experten Fråga Experten: Krav på planhet?

Fråga Experten: Krav på planhet?

Fråga Experten

Vi ska bygga en pool och behöver ett stålglättad betongplatta som grund. Är det vanligt att behöva flyttspackla över betongplattan om den inte har gjorts korrekt enligt kraven? Vår hantverkare skulle slipa plattan men väderförhållanden var enligt honom inte bra nog för att kunna utföra arbetet korrekt och nu kräver han att vi ska betala för flytspacklingen så att det blir ett stålglättad yta.
/Laetitia

För att få till en hårdgjord, plan och slät yta kan man (alternativ 1) maskinglätta i tidigt skede just när betongen börjar styvna, (alternativ 2) slipa betongytan efter några dagar när den fått hållfasthet, eller (alternativ 3) jämna av/sloda färska betong lite grovt och när den sedan hårdnat lägga på cementbaserat golvavjämning/spackel.

Om jag tolkar din beskrivning rätt så skulle entreprenören/hantverkaren glätta betongplattan (slipa?) för att planheten skall bli tillräcklig som grund för poolen, men att vädret var sådant att glättningen inte var möjlig dagen de göt plattan. Jag kan då undra hur vädret var för att glättningen inte skulle gå att göra?

Jag antar att plattan nu inte uppfyller kravet på planhet för att bygga poolen på. Och står ni nu inför alternativen 2 eller 3 för att få motsvarande planhet som alternativ 1 skulle ge.

Det är vanligt idag inom bostadsbyggande att man i stället för att maskinglätta, bara dra av ytan och sedan spackla för att få till en planheten. Det går snabbt och är ofta billigare samt enklare.

Frågan är då om kraven på planhet är upprättade i handlingarna (ritning, avtal, kontrakt m.m.), alternativt att det är något man skall kunna förvänta sig. Om så är fallet ser jag ingen anledning att du ska stå för de extra kostnaderna detta innebär (för att spackla/avjämna eller slipa).

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group