Hem Fråga Experten Fråga Experten: Tabell för max sprickvidd?

Fråga Experten: Tabell för max sprickvidd?

Fråga Experten

Finns det någon tabell för max sprickvidd i exponeringsklass xd3 och xc3?
/Bengt

Betongkonstruktionen kan spricka av en mängd orsaker, såsom uttorkning, temperatur, separation, rörelser, laster, mm. Många gånger är sprickor inga problem, och handlar mer om estetik. Men är miljön sådan att sprickorna öppnar upp för angrepp (främst armeringskorrosion) är det viktigt att hålla nere sprickbredden, genom bra härdning/skydd, tillräckligt med sprickarmering, rörelsefogar osv.

Miljön som betongkonstruktionen utsätts för styr de exponeringsklasser som ställs på betongen. Detta ger i sin tur krav på betongsammansättning, täckande betongsskikt, härdningsklass, kompetens, osv. Dessutom finns det acceptabel sprickbredd kopplat till exponeringsklasserna. Det finns bland annat att hitta i Betonghandboken Material, BKR/EKS, Eurocode (SS-EN 1992-1-1/-2) och Betongrapport 13 (industrigolv), samt AMA Hus och Anläggning.

När det gäller exponeringsklasserna XC3 och XD3, som du anger, avser de angrepp av typen armeringskorrosion och där C är av karbonatisering och D av tösalter. I detta fall blir det således XD3 som är styrande eftersom klorider (finns i tösalt, havsvatten och klorerat vatten) är betydligt “besvärligare” än karbonatisering (av koldioxid i luften).

De “tabeller” rörande sprickbredder som jag tänker kan vara aktuella i ditt fall finns i EKS Tabell D-2 (eller möjligtvis Eurocode 1992-1-1 tabell 7.1N). För XD3 hamnar acceptabel sprickbredd då exempelvis 0,15 mm för 50 års livslängd (L50), och 0,20 mm för L20.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group