Hem Okategoriserade Fortsatt hög betongproduktion i Sverige

Fortsatt hög betongproduktion i Sverige

Betongproduktionen
Malin Löfsjögård, vd för Svensk Betong.

Betongproduktionen i Sverige är på en fortsatt hög nivå trots en nedgång under 2019.

– Vi har under ett antal år sett en kraftigt ökad efterfrågan på betong i Sverige där produktionen stigit från cirka fem miljoner kubikmeter per år till nu över sex miljoner kubikmeter betong de senaste tre åren, säger Malin Löfsjögård, vd för Svensk Betong. 

Totalt sett producerades uppskattningsvis cirka 6 221 000 kubikmeter betong i Sverige under 2019, vilket är fem procent lägre än den totala produktionen 2018.  Totalt sett producerades cirka 4,6 miljoner kubikmeter betong inom kategorin Hus under 2019 vilket är fem procent lägre än 2018. Även inom kategorin infrastruktur minskade betongproduktionen under året. 2019 producerades cirka 1,6 miljoner kubikmeter betong inom kategorin vilket är en minskning med fyra procent jämfört med året innan.

– Nedgången av betongproduktionen i Sverige under 2019 är inte oväntad med tanke på den kraftiga inbromsning i byggproduktionen som skett sedan 2018, inte minst inom bostadsproduktionen.  Samtidigt finns fortsatt stora behov av både nya bostäder och ny infrastruktur och betong är ett viktigt byggmaterial för att kunna förverkliga de behov som finns, säger Malin Löfsjögård.