Hem Fråga Experten Fråga Experten: Åtgärda skadad grundplatta?

Fråga Experten: Åtgärda skadad grundplatta?

Fråga Experten

Hej, vi bor i ett souteränghus byggt 1977 och har problem med att vatten tränger upp genom plattan. Vi har dränerat och installerat ventilerat golv (Nivell). Trots det kommer vatten in när det regnar kraftigt. Vi tog upp ett större hål i golvet där vi bedömde problemet som störst. Där upptäcker vi ett hål i plattan, rakt igenom, ca 20 cm i diameter. Inte konstigt att vatten tar sig in vid kraftigt regn. Hur hanterar jag detta? Vart vänder jag mig?
/Jonas

Om du inte kan dränera bort vattnet ordentligt eller täta utsidan/undersidan kommer det bli svårt att bli av med fuktproblematiken. Jag skulle tro att du får acceptera att plattan kommer ha hög fukthalt, möjligtvis kan det gå att få till tätheten så pass bra att inte vatten inte tränger in. Förutom själva hålet finns det troligen sprickor, fogar, genomföringar och defekter där vatten kan tränga in om du har vattentryck på utsidan.

Du kan ju börja med att laga hålet med betong. Sprickor, fogar m.m. är ofta svåra att få tätt. Även om det kan fungera med att injektera finns risk att rörelser (av marken, temperatur, fukt m.m.) gör att det blir otätt igen. Att täta insidan med spärrskikt, epoxi, silaner m.m. tror jag inte är rätt väg att gå. Finns ett antal sådana produkter på marknaden som ”lovar” ganska mycket. Tror inte heller att avjämning/golvspackel klarar att täta tillräckligt.

Några alternativ skulle kunna vara:

    • Laga upp hålet och gjuter på med ny betong (armerad).
    • Lägga på en plastfolie och ev cellplastisolering och sedan gjuta på med ny betong (armerad)
    • Riva ut befintlig platta och se till att marken under är dränerad med makadam, och gjuta ny isolerad platta.
    • Acceptera fuktgenomslag och se till att detta ventileras bort och att organiskt material (ex trä) inte är i kontakt med betongen.

För att få bra åtgärdsförslag, med just dina förutsättningar, kan det bara bra att låta en byggnadstekniker kolla på huset.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group