Hem Hållbarhet Grön allians ska öka norsk återvinning

Grön allians ska öka norsk återvinning

Anne Solgaard
Anne Solgaard.

Siffrorna i rapporten Circularity Gap 2020 visade att återvinningen i världen minskade under 2019. Den norska organisationen Grön Byggallians vill vända trenden och öka intresset för cirkulärekonomi, inte minst inom bygg- och anläggningsbranschen.

– Vi har många bra lösningar och inspirerande exempel här hemma. Rapporten visar att vi inte kan vila på lagrarna, säger Anne Solgaard, områdesansvarig på Grön Byggallians.

Endast 8,6 procent av världens alla använda resurser återvanns förra året, vilket märkligt nog var en halv procent mindre än 2018. Över 90 procent av alla mineraler, fossila drivmedel och metaller kasseras efter att de har använts.

Grön Byggallians försöker lyfta fram goda exempel för att inspirera. Ett sådant exempel är organisationen samarbetspartner Storebrand Egendom som ger sina hyresgäster stora möjligheter till gröna lösningar vid val av nya lokaler. Det handlar bland annat om att bibehålla flexibilitet för framtida förändringar, underlätta återanvändning och minska avfall.

Ett annat norskt exempel är renoveringen av Kristian Augusts gata 23, där hälften av byggnadsmaterial ska återvinnas.  Projektet har väckt uppmärksamhet och fått fastighetsbolaget Entra att använda återvunnet material på samma gata, vid renoveringen av Kristian Augusts gata 13. Det är första gången som golv och väggar i betong återanvänds i Norge.

Enligt Grön Byggalians är intresset för cirkulärekonim stort. Informationsbroschyren “Tänk dig för om du river” kommer att följas upp med kurser och annan vägledande verksamhet, men Anne Solgaard efterlyser en större uppbackning från myndigheterna för att kunna öka medvetenheten ännu mer.

– Vi måste lära oss mer av cirkulärekonomins pionjärer.