Hem Okategoriserade Ny Danmarksterminal i Halmstad

Ny Danmarksterminal i Halmstad

Ny Danmarksterminal i Halmstad

Hallands Hamnar har anpassats för den nya gods- och persontrafiken över Kattegatt. Från och med den 1 februari kör Stena Line färjetrafik från Halmstad till Grenå på Jylland.

– Vi började våra arbeten våren 2018, säger Joakim Hjortmarker, Halmstads kommuns projektledare för terminalbygget.

För två år sedan stod det klart att Stena-rederiet inte längre beviljades plats i Varberg hamn. Varbergs kommun hade andra planer för stadsdelen Västerport där Stena Line huserade, vilket Halmstad nu drar fördel av. Rederiet får ett helt nytt upptagningsområde för både gods och trafik och förbindelsen lär även öka turismen.

– Vi har haft en stark byggherreorganisation och stort fokus på tiden, det har varit vårt övergripande mål och därför har vi också delat upp projektet på en rad olika entreprenader, säger Joakim Hjortmarker.

Färjeterminalens markområde är på över 100 000 kvadratmeter medan andra intilliggande områden kommer att rymma containerverksamheten. En 300 meter lång containerkaj har tagits i bruk för Danmarksbåten, vilket möjliggör utökad trafik med ytterligare ett fartyg utöver M/S Stena Nautica som kör två turer om dagen.

Den befintliga kajen har förstärkts med stål och betong och stora pålningsarbeten har gjort den redo för omfattande tyngder och punktbelastningar. Förutom ramper för ombordkörning har flera byggnader färdigställts, bland annat en en terminalbyggnad med vänthall och lokaler för Stena, Hallands Hamnar och Tullens verksamheter. Byggnaderna har till stor del uppförts med prefabelement för att klara givna tider och Joakim Hjortmarker är nöjd.

– Det har skett samtidigt som vi har projekterat. Samarbetet med entreprenörer och rederiet har varit gott.

AF Bygg Syd har varit byggentreprenör medan Jonab och Getinge Gräv stått för markentreprenaden. Kostnaden för projektet är beräknat till 200 miljoner kr.