Hem Fråga Experten Fråga Experten: Motsvarighet i NCS-kulör?

Fråga Experten: Motsvarighet i NCS-kulör?

Fråga Experten

Vad har vanlig platsgjuten betong för motsvarighet i NCS-kulör?
/Camilla

Vanlig betong återfinns huvudsakligen i gråskalan. Det innebär att kulör i princip saknas. Det är dock en sanning med modifikation. Såväl ballast som cement liksom tillsatsmedel kan generera kulörer. Då talar vi dock om små inverkningar. Den största inverkan av de nämnda materialen har ballasten där det riktigt fina materialet, som normalt förekommer i all ballast, är det som kan ge kulör. Detta kommer sig av täkternas mineralinnehåll som varierar från en plats till en annan.

Om man vill minimera kulörinverkan för att få fram en klarare gråskala kan man använda tvättad ballast. Ytterligare en mekanism av viss betydelse gör sig gällande när betongen åldras och cementhuden eroderar. Då framträder också ballastens kulörer tydligare.

Att bestämma en NCS-kulör på en vanlig grå betong tror jag är en näst intill ogörlig sak beroende på de subtila kulörmekanismerna. Ta gärna del av rapporten ”Att beskriva betongytor” som utgivits av Svenska Betongföreningen 2009 och där Tage Hertzell varit sekreterare. Han har också hjälpt mig med detta svar.

Arne Hellström