Hem Fråga Experten Fråga Experten: Material för fogar i tak?

Fråga Experten: Material för fogar i tak?

Fråga Experten

Jag ska sätta igen V-fogar i tak på betongelement. Vad ska jag använda för material så att det inte spricker upp?
/Anders

Av frågan antar jag att det rör sig om fogar i tak mellan plattbärlag eller håldäckselement. V-fogen bör inte fyllas helt eftersom det kan föreligga smärre nivådifferenser mellan elementen som annars exponeras. Vidare kan det uppstå små rörelser mellan elementen i själva fogen.  I botten av fogen kan man lägga en elastisk fogmassa av latex. Till exempel Beckers Målarfog.

Arne Hellström