Hem Fråga Experten Fråga Experten: Betonggolv i köket?

Fråga Experten: Betonggolv i köket?

Fråga Experten

Vi har planer på att lägga in ett betonggolv i vårt kök. Halva ytan är redan betong med parkett på. Den andra är bjälklag med parkett ovanpå. Kan man fylla ut med exempelvis Thermisol i bjälklaget och sedan gjuta in de vattenburna värmerören i betong ovanpå allt? När man skall ha betong i ett kök kan man exempelvis lägga in något i betongen, mässingsspån, olika stora stenar, olikfärgade stenar eller färg för att få det lite spännande?
/Per-Åke

Med bjälklag antar jag att du menar träbjälklag. Min uppfattning är att det är olämpligt att gjuta ett betonggolv i ditt kök, eftersom där förekommer två olika underlag. Då är det näst intill omöjligt att undvika sprickor vid övergången mellan underlagen, och det hjälper inte med att använda Thermisol mellan träbjälkarna. Dessutom bör man undvika att gjuta in värmerör i betong beroende på risker för läckage. Det förekommer visserligen ibland, och då använder man rör i rör-lösningar. Nackdelarna kommer man dock inte helt ifrån.

Om du vill ha ett betonggolv i köket är det bästa tips jag kan ge att du undersöker ett golv, som tillverkas av företaget Johans Golv. De har en produkt i form av betongplattor som tack vare en polymertillsats gör att golvet blir betydligt mjukare än ett vanligt betonggolv och därmed blir det också behagligare att gå på. Man tar faktiskt rätt många steg i ett kök om man räknar efter, och det har av ergonomer bedömts mindre bra för den mänskliga kroppen.

Golvplattorna lackas när de lagts på plats varvid fogarna tätas till. Det gör golvet lämpligt att användas i kök.

Arne Hellström