Hem Fråga Experten Fråga Experten: Stärka muren med järn?

Fråga Experten: Stärka muren med järn?

Fråga Experten

Jag ska bygga en vägg/mur som är tre meter hög. Jag använder Leca 200 med bistål enligt instruktion. Jag fynderar på att sticka ner armeringsjärn och fylla med betong som kan rinna ner i hålen. På ena sidan av muren kommer det att vara ett växthus.
/Viktor

Jag ser ingen vits med att sticka ner vertikala järn mellan lagren av murblock av lättklinker. Och man bör kanske inte ersätta murbruket med betong.

Tanken med denna typ av konstruktion är att den skall klara vissa rörelser, vilka tas upp av murbruket (har lägre hållfasthet än blocken). Detta ger en kontrollerad sprickbildning i fogen.

Om man vill ha en starkare mur finns det andra lösningar, såsom platsgjuten betong, prefabriserade betongelement, betonghålsten eller cellplastblock som fylls med betong och armering.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group