Hem Okategoriserade “Nära en fullskalig lösning för CCS”

“Nära en fullskalig lösning för CCS”

Karin Comstedt Webb
Karin Comstedt Webb. Foto: Cementa.

Cementas norska systerbolag Norcem är nära en fullskalig lösning för CCS, Carbon Capture and Storage, i hanteringen av processutsläpp.

– Om det lyckas och det etableras en lagringsinfrastruktur för koldioxid öppnar det också möjligheten för lagring av svenskt utsläpp, säger HeidelbergCements hållbarhetschef Karin Comstedt Webb till sajten Hållbart Byggande.

Tekniskt sett finns alla möjligheter men de ekonomiska frågorna kräver mer diskussion, bland annat gällande investeringskostnader för koldioxidavskiljning och själva driften av tekniken.

– Det behövs ett ökat marknadsincitament, en betalningsvilja och efterfrågan för att affären ska finnas där, säger Karin Comstedt Webb.

Carbon Capture and Storage blir på svenska geologisk lagring av koldioxid (CO2) och är en teknik där koldioxid från större punktutsläpp, som cementindustrier, avskiljs från rökgaser och lagras i geologiska formationer under marken eller havsbottnen. På så sätt minskar de antropogena koldioxidutsläppen till atmosfären, vilka annars bidrar till global uppvärmning.