Hem Fråga Experten Fråga Experten: Avrinning för balkongplatta?

Fråga Experten: Avrinning för balkongplatta?

Fråga Experten

Jag skulle behöva hjälp med att få reda på tolerans/krav gällande fall på balkongplatta för vattenavrinning.
/Rikard

Man kan tänka sig att krav gällande fall för avrinning föreskrivs i bygghandlingarna. Det kan handla om tak, hängrännor, fönsterplåt, badrum, avlopp m.m. Alternativt kan man skriva in AMA Hus i handlingarna. Vad gäller betongplatta tror jag inte det finns några generella krav på lutning i AMA, däremot när det gäller avrinning för beläggningar, trappor, balkonger m.m. så är det ofta lutning 1:50.

Och i våtutrymmen skall underlaget luta jämnt mot brunnen utan försänkningar. Plansteg och viloplan utomhus skall ha lutning 1:00 mot framkant. Ytjämnhet och toleranser med klassindelning finns också i AMA (avsnitt ESE) för vissa betongkonstruktioner.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group