Hem Hållbarhet EPD:er bakom Webers förbättringar

EPD:er bakom Webers förbättringar

EPD

Weber var något av pionjärer i branschen när du började EPD-verifiera sina produkter redan 2011.

– Vi gick igenom varenda detalj från råvaror till transporter, hur fabriken fungerar för att kunna karaktärisera den och hitta alla delar i vår miljöbelastning, säger Webers marknadsutvecklingschef Anders Anderberg.

EPD står för Environmental Product Declaration och är en varudeklaration som ger kunskap om en produkts miljöpåverkan. Den baseras på beräkningar från en livscykelanalys (LCA), hela vägen från utvinning av råmaterial till produktion i fabrik. En av faktorerna som redovisas är koldioxidavtrycket (CO2).

Anders Anderberg
Anders Anderberg.

– Det var en lärandeprocess för oss för att förstå var vår miljöpåverkan uppstår och kunna utveckla våra processer internt, säger Anders Anderberg.

Koldioxidavtrycket är den största utmaningen när det gäller Webers produkter. Sedan de första EPD:erna publicerades 2013 har golvsortimentet verifierats i flera omgångar och koldioxidutsläppet sänkts med i genomsnitt 20 procent. Bakom förbättringarna ligger förändringar av råvaror och tillverkningsprocesser men även transporterna till fabriken.

– Vi arbetar aktivt med att både minimera spill och att återcirkulera uppkommet spill, vilket också ger en förbättring av produktens miljöprestanda.

Nu finns en plattform för att EPD-verifiera produkter inom samtliga produktområden på Weber, som golvavjämning, betong och puts.

Anders Anderberg säger att drivkraften i arbetet är att hela tiden bli bättre.

– Vi är stolta över att ligga i framkant och vi är övertygade om att det framöver kommer att ställas mer krav på att redovisa denna typ av miljöinformation.