Hem Fråga Experten Fråga Experten: Åtgärda oisolerat betonggolv?

Fråga Experten: Åtgärda oisolerat betonggolv?

Fråga Experten

Golvet har tidigare jämnats av med cirka 4-5 cm tjock betongblandning som aldrig har aldrig fastnat ordentligt i det befintliga golvet. Jag har nu tagit bort all lös betong och tänkte prima golvet och flytspackla det, det är en hel del ojämnheter, för att sen lägga klinkers.

Min fråga är då om det är rätt sätt att gå till väga, golvet är torrt och vi har inte märkt av några fuktproblem tidigare. Har läst en del om att det inte är bra att prima ett sådant golv för eventuell framtida fuktvandring samt att man måste ha ett speciellt flytspackel för oisolerat betonggolv. Om jag skall jämna av golvet med en betongblandning så lär det väl lossna igen.
/Ulf

Att göra en tunn pågjutning med betong innebär risk för släpp, “boom” och kantresning. Normalt försöker man ha minst 70 mm tjocklek, men även ner mot 50 mm kan funka om man kan få till vidhäftningen, ser till att underlaget är rent, inte suger vatten och att man täcker/skyddar ordentligt så snabbt som möjligt.

Med tunnare pågjutningar kan det vara lämpligare med en golvprodukt som är anpassade för denna tjocklek, typ avjämning/spackel. För vissa av dessa produkter kan ett armeringsnät rekommenderas för att hålla ner sprickvidden.

Golvavjämning/spackel är sammansatt av bindemedel, sand och tillsatsmedel. Beroende på typ av bindemedel får man en produkt som hårdnar och torkar olika snabbt, och det kan exempelvis vara portlandscement, aluminatcement, slagg, flygaska, och/eller gips.

Du skriver att det finns speciellt flytspackel för oisolerat betonggolv, vilket jag tänker har att göra med hur fukttåliga de är. Är de då baserade på aluminatscement och gips kan de vara ganska känsliga för fukt, varför det då kan vara bättre med ett baserat på portlandscement. Detsamma gäller om spacklet/avjämningen skall vara som exponerat yta, typ ”designgolv”, industrigolv eller liknande.

Huruvida det är olämpligt med vidhäftningsprimer när man har fuktvandring, kan jag inte svara på. Men jag har svårt att tänka mig att det skulle vara problematiskt, exempelvis att det skulle brytas ner och skapa ohälsa eller att en förtätning inte skulle vara bra. Så jag tror inte det är ett problem med primer i ditt fall, men jag tycker ändå att du skall följa tillverkarens /tillverkarens anvisningar för produkten/systemet.

Vill man inte använda primer/vidhäftningsförbättrare, så brukar det fungera tillräckligt med att fukta upp underlaget ordentligt (fuktigt men inte blött).

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group