Hem Okategoriserade Peab bildar fastighetsbolag

Peab bildar fastighetsbolag

peab

Peabs styrelse föreslår en extra aktieutdelning i ett nybildat bolag för bolagets kommersiella fastigheter.

– Den föreslagna extra utdelningen visar på Peabs förmåga att genom fyra samverkande affärsområden generera betydande resultat för våra aktieägare. Samtidigt lägger den grunden för ytterligare värdeskapande framöver i två separata bolag, säger Peabs vd och koncernchef Jesper Göransson.

Jesper Göransson
Jesper Göransson.

Peab består av de fyra affärsområdena Bygg, Anläggning, Industri och Projektutveckling. Under de senaste åren har satsningen varit stor på de två sistnämnda. Även fortsättningsvis kommer betydande resurser att läggas på dessa kapitaltunga områden.

– Under året ökade vi omsättningen med tre procent till 54 miljarder kronor och justerat för kostnader avseende förvärv samt elimineringar uppvisar vi en förstärkt lönsamhet, säger Jesper Göransson.

För att få ut värdestegringen har färdigställda fastigheter behållits primärt i delägda verksamheter men också i Peabs balansräkning. Med en långsiktig värdetillväxt i åtanke har ett separat fastighetsbolag för helägda färdigställda kommersiella fastigheter och bostäder bildats. Genom denna lösning kan Peab fokusera på byggnation och utveckling medan fastighetsbolaget äger och förvaltar färdigställda fastigheter.

– Med stabila marknadsutsikter i botten tar vi nu oss an 2020 genom att slutföra förvärvet av verksamheter från YIT vilket bedöms ske under första halvåret.