Hem Fråga Experten Fråga Experten: Krav på kompetensklass?

Fråga Experten: Krav på kompetensklass?

Fråga Experten

När exakt gäller kraven på kompetensklass för utförande? (te x klass I-U). Måste det vara aktuell standard för detta, eller ska AMA vara åberopat för att detta ska vara ett krav? Eller gäller det som standard alltid, och var finns detta regelverk som reglerar detta i sådant fall?

Till exempel vid en gjutning av en vanlig villagrund där en enklare K-ritning finns som ej anger krav på kompetensklass eller hänvisning till AMA. Likaså vid gjutning av mindre grejer där inga k-handlingar behövs eller finns. Gäller verkligen krav på kompetensklass ändå här?
/Daniel

Det var en intressant fråga du ställde. Vi har en hel del lagar, regelverk, standarder, anvisningar m.m. att förhålla oss till. Vissa kan inte avtalas bort, vissa gäller utan att föreskrivas, och andra behöver stå med i bygghandlingarna för att gälla. Vissa är underordnade och andra gäller parallellt.

Vad gäller utförandeklasser, så finns tre sådana i boverkets konstruktionsregler (EKS) kopplat till byggnadens användning, säkerhet, dokumentation/kontroll, konsekvens, livslängd osv. Här är utförandeklass 1 är lägst och klass 3 högst. Detta finns även med i den europiska utförandestandarden för betongkonstruktioner EN 13670 och i Eurocode.

Till detta finns kompetensklasser för betongtillverkning (T) och elementtillverkning (E), samt för utförande (U). Till skillnad från utförande klasserna är här kompetensklass 1 högst och 3 lägst, något förvirrande kan jag tycka. För betong finns dessa kompetensklasser i svenska standarden SS 137003, element i SS 137005 och utförande i SS 137006, alla underordnade betongstandarden EN 206. Vilket krav på kompetens som gäller för dessa klasser finns beskrivna i Betongrapport nr 8 (Betongföreningen).

Vad gäller AMA (allmän material- och arbetsbeskrivning) är detta frivilliga bestämmelser kring utförandet av olika arbeten (bygg/anläggning/VVS/el/kylteknik). AMA (och tillhörande RA) blir juridiskt gällande först om de skrivs in i bygghandlingarna eller avtalet.

Så om vi tar ditt exempel med gjutning av en vanlig villagrund där en enklare K-ritning finns. Här gäller alltid bygglagstiftning, BBR (boverkets byggregler) och EKS, och om inte annat har avtalats (eller om man bygger i egen regi) gäller även EN 206, EN 13670, SS 137003 och SS 137006. Och då kommer även kravet på kompetensklass att gälla.

Förutom vilken betongkvalitet som används är kompetensklassen kopplad till exponeringsklasser och gjutmetod, så även härdningsklass (4 st) i EN 13670. Eftersom en villagrund som regel inte kräver högre betongkvalitet och inte utsätts för högre exponeringsklass räcker det om en ansvarig/övervakande person på bygget har kompetensklass II.

Detta möjliggör en betong med högst hållfasthet C25/30 och exponeringsklasserna X0, XC1 och XS/XD1. Saknar i det fallet bygget en ledande person med klass II är det inte OK. Kompetensklass III kräver ingen större kompetens, och möjliggör bara betong upp till C12/15 och då inga krav på exponeringsklass gäller.

Om det konstruktivt krävs en C28/35 betong eller högre krävs således kompetensklass I. På K-ritningen kan det vara föreskrivet en betong av hög kvalitet av andra anledningar än konstruktiva (ex uttorkning m.m.), eller att man väljer högre kvalitet än vad som föreskrivet (ex vintergjutning, snabbare glättning m.m.). Om det då konstruktivt endast behövs en C25/30 eller lägre, och man använder en högra kvalitet av andra anledningar, så är det ändå OK med kompetensklass II.

Gjuter du enklare saker (trädgårdstomtar, mindre plintar m.m.), eller i egen regi, behövs således ingen kompetensklass.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group