Hem Okategoriserade Ulf Redtzer till minne

Ulf Redtzer till minne

Ulf Redtzer
Ulf Redtzer.

Ulf Redtzer har avlidit i en ålder av 85 år. Han sörjs närmast av hustru Eivor, barnen Per, Lars, Hans och Anna med familjer samt bröder.

Ulf växte upp i Bromma, avlade ingenjörsexamen och studerade ekonomi. År 1961 gifte han sig med Eivor. De bosatte sig i Sollentuna. Vid pensioneringen blev det Sjöberg i samma kommun.

Yrkesbanan inleddes med anställning hos Tyréns. Ulf arbetade därefter i Strängbetong som försäljningschef. År 1974 vidtog uppdraget att som vd samordna försäljningen av betongrör i Östra Alfa Rör.

Senare på 70-talet tog han över vd-skapet för Betongvaruindustrins Riksförbund, BR, som nu ingår i Svensk Betong. I BR blev han kvar till sin pensionering. Där kom han till sin rätt med förmågan att föra samman människor med olika utgångspunkter.

Otaliga var de projekt han initierade för att främja användningen av betongvaror såsom element, rör, mark, takpannor och block. Ulf drev exempelvis en omarbetning av betongelementbranchens leveransvillkor, ett arbete som godkändes av organisationerna för byggentreprenörerna och byggherrarna.

Ulf drev också skapandet av Betongelementhandboken, en föregångare till dagens digitala ”Bygga med prefab”. För att påvisa betongens estetiska möjligheter initierade han boken ”Betongens Yta” med arkitekten Tage Hertzell, som omarbetats i ett flertal upplagor.

Ett annat projekt var att skapa Arkitekturpriset, idag benämnt ”Arkitekturpris prefab”. Där belönas de bästa projekten, utförda av betongelement. Viktigt var att juryn skulle bestå av arkitekter utan inblandning av industrin. Parallellt med civila yrkesbanan var Ulf aktiv reservofficer och major i Fortifikationskåren.

Ulf hade talets gåva. I sina framställningar, som var fyllda av humoristiska associationer, fick han omgivningen med sig såväl i yrkeslivet som vid bjudningar hemma med sin Eivor. Lägg därtill hans generositet och förmåga att skapa lärorika och äventyrliga upplevelser för sin omgivning.

Hos oss i yrkes- och vänkretsarna bryter känslan av saknad fram efter en kär vän.

Arne Aunapuu och Arne Hellström