Hem Reportage Projektet Helgjutet på Skansen

Helgjutet på Skansen

I Skansens senaste byggprojekt går man bokstavligt talat under ytan. I Baltic Sea Science Center, BSSC, visas hur Östersjön mår, vilka hot mot havet som finns, möjliga lösningar och var forskningen står i dag. Det är en vacker byggnad, helt i platsgjuten betong, som fått Svensk Betongs arkitekturpris Helgjutet.

Text: Margareta Redlund Laninge. Foto: KAWA arkitektur.

Att gå in i kunskapscentret BSSC på Skansen i Stockholm är en upplevelse. Här råder ett rofyllt lugn, specialskriven lite trolsk musik ljuder genom högtalarna och ljuset är dämpat.

I akvarierna simmar sillar, torskar, spättor och andra fiskar som normalt finns i Östersjön. På de sandfyllda bottnarna ligger snäckor och båtvrak. Här finns också kantnålar, sjuryggar, tångräkor och spigg. Allt ska spegla hur ett friskt Östersjön ser ut under ytan.BSSC

Skansens vd, John Brattmyhr, är stolt över kunskapscentret, som är unikt i sitt slag och troligtvis världens enda.

– Vi har fått ett fantastiskt mottagande av forskare och naturvänner, även från utlandet, och vi har lyckats skapa ett miljöengagemang. Skansen har årligen 1,4 miljoner besökare. Av dessa besöker 40 procent BSSC, vilket visar vilket stort miljöintresse det finns bland allmänheten, säger han och tillägger:

– Tanken är att skolelever, studenter och andra besökare ska lära sig förstå sammanhanget i Östersjön, vilka hotbilder som finns och möjligheter till ett friskt vatten. En utställning i byggnadens övre plan beskriver miljöutmaningarna övergödning, miljögifter och fiske.

För drygt fem år sedan startade Skansen en idéprocess för hur platsen där tidigare sjölejon och isbjörnar hållit till, skulle kunna utnyttjas. Platsen var alldeles för attraktiv för att stå oanvänd.

Tillsammans med SLU Lantbruksuniversitet och Stockholms Universitet föddes tanken att skapa något inom ramen för hållbarhet och miljö. När sedan stiftelsen Baltic Sea 2020 gick in som huvudfinansiär var det klart att ett kunskapscentrum med fokus på Östersjön kunde byggas.

BSSC står för Baltic Sea Science Center
Vad: Kunskapscenter för Östersjöns miljö
Beställare: Skansen
Arkitekt: Kawa arkitektur
Landskapsarkitekt: Topia Landskapsarkitekter
Konstruktör: WSP
Byggentreprenör: SH bygg, sten och anläggning
Betongleverantör: Betongindustri
Akvarierna: Innehåller 400 kubikmeter tolvgradigt vatten med samma salthalt som i Östersjön.
Bruttoyta: 2000 kvadratmeter
Kostnad: 150 MKR.

Kawa Arkitektur och Topia Landskapsarkitekter har varit med under hela processen från första programskiss till och med byggprojektering. Projektet, som från början startade som en landskapsuppgift, har under projektets gång vuxit både i programinnehåll och till byggnadens omfattning. BSSC är idag en anläggning med en helt ny byggnad med akvarier, utställningar, cinematek och pedagogiskt biologilab.

Byggnaden är vacker, rofylld och smiter in i naturen. Den är inte så hög eftersom det nedersta våningsplanet är nedgrävt och byggnaden i övrigt är uppdelad i olika enheter. Platsgjuten betong var ett givet material med tanke på den kulturhistoriska parkanläggningen och akvariernas krav på hållfasthet och täthet.

Ytterväggarna av rå, obehandlad betong är väl synliga och är i fin kontrast till de övre planens fasader av glas och obehandlad furupanel. Även innerväggarna har exponerad betong med synliga, oregelbundna formskarvar och få räta vinklar. Betongytorna och akvariernas stora glas är hårda ytor, som kan ge akustiska problem.

 

– I arkitekturen har vi därför arbetat extra mycket med att få till en bra ljudnivå. Väggarna är inte parallella utan har placerats vinklade mot varandra för att ljudet inte ska bli kvar och studsa. Detta, tillsammans med ljudabsorbenter, har gett en god akustik och spännande rumssamband, berättar Katarina Wahlström, Kawa Arkitektur.

– Det har varit utmanande att programmet utvecklats under hand. Vi har haft en givande process tillsammans med beställaren och övriga konsulter med möjlighet att föreslå och utnyttja projektets potentialer. Teknikutrymmena tog mer och mer plats, varför varenda kubikmeter är väl utnyttjad. En annan utmaning var att anpassa byggnadens utearealer och entréer till omgivningens olika nivåer och att få den tillgänglighetsanpassad, säger hon.

Betongen till BSSC innehåller anläggningscement med krympreducerande tillsatsmedel för att minimera betongens krympning. Det blev en del diskussioner om vilken typ av betong som skulle användas

– Det här handlar om en korrosiv miljö med både salt och bräckt vatten, samma salthalt som i Östersjön. Både utförande- och materialaspekter måste vägas samman för att få ett gott slutresultat, säger vd Lars Svensson, Sh bygg, sten och anläggning, projektets byggentreprenör.

Det var hårda krav på betongen. Den måste vara absolut tät och sprickfri. Inget fick få snett. Som en säkerhetsåtgärd hade leverantören Betongindustri inför byggstart en betongskola för projektets 20-tal betongarbetare.

– Projektet hade en erfaren entreprenör och duktiga yrkesarbetare. Det var viktigt att tillsammans lyfta projektspecifika utmaningar och även informera om de aktuella betongsorternas funktion och korrekta handhavande. Vi hjälpte även entreprenören med att digitalt logga betongtemperaturen för beräkning av hållfasthetsutveckling, vilket ledde till säker och effektiv formrivning, berättar marknadschef Jonas Axeling, Betongindustri.

Tomten är en infilltomt på nedre Solliden med stora nivåskillnader, liten och placerad mot en bergvägg. Byggarbetsplatsen har varit trång och stor hänsyn har tagits till Skansens många besökare och djuren. Alldeles intill ligger aphuset där lemurerna håller till. Under byggtiden blev lemurerna så störda av allt oväsen att de blev nervösa och slutade ha sex.

– Vi fick anpassa produktionen efter lemurerna genom att varje dag ha några timmar utan alltför störande ljud, berättar Lars Svensson.

Under byggtiden har säkerheten varit i fokus, vilket resulterat i noll olyckor. Varje morgon påminde platschefen om hur viktigt det är med säker arbetsmiljö och fem egna skyddssamordnare har regelbundet kollat avstängningar, arbetsplattformar och annat som kan orsaka olyckor. Med tanke på alla besökare har dessutom varje materialtransport in på Skansen och till arbetsplatsen lotsats av en person som gått framför lastbilen.

Att anpassa den platsgjutna stommen till akvarierna var inte det lättaste. Vid ett tillfälle fick en böjd glasskiva för en glastunnel hängas i en stålkonstruktion före gjutningen. När väl gjutningen var klar sänktes glaset på plats. Att ta in glastunneln efter gjutningen hade varit omöjligt. Inte heller var det lätt att lyfta de tunga, delvis 15 centimeter tjocka glasväggarna där den tyngsta väger tre ton. Lyftet krävde Mälardalens största kran. Glasen kommer från Japan och är av akryl och som bearbetats i Tyskland innan de slutligen levererades till Skansen.

BSSC är mycket installationstätt och teknikutrymmena tar stor plats. Men det är nödvändigt inte minst för akvarierna vars vatten behöver renas regelbundet.

– Man kan se anläggningen som en processbyggnad med pumpar och reningsverk. Betongen måste vara vattentät och klara de stora laster som vattentrycket utgör, vilket krävt mycket armering, säger avdelningschef byggprojektering Ann-Sofie Alteskog, vars avdelning på WSP svarat för projektets konstruktioner.

BSSC är en totalentreprenad i samverkan och har krävt investeringar på cirka 150 miljoner i huvudsak med pengar från Baltic Sea 2020 och Skansens egna medel. Byggtiden har varit november 2016 till februari 2019.

Se projektbeskrivningen (pdf )  >>


Beställaren
John Brattmyhr, Skansen

Vi är stolta över byggnaden. Den blev precis som vi planerat inte bara utseendemässigt utan även till dess innehåll. BSSC visar hur ett friskt Östersjön ser ut under ytan. Med akvarier, utställningar, filmsal och utrymmen för undervisning med laboratorium pekar vi på Östersjöns problem och möjligheter, hotbilder och lösningar. Marinbiologer har varit med i projektet från början och idag har de ansvar för fiskarna och tar hand om besökare.


Arkitekten
Katarina Wahlström, Kawa Arkitektur

Projektet har fått Svensk Betongs arkitekturpris Helgjutet. Jag gläder mig åt att arkitekturen uppmärksammats samtidigt med byggnadens viktiga innehåll. BSSC är en del av den trädgårdsanläggning på Nedre Sollidens parkområde som stadsträdgårdsmästaren Holger Blom ritade på 1960-talet. Vi har arbetat vidare i hans anda, vilket är en orsak till att projektet uppförts i platsgjuten betong. Under processen har vi arbetat nära Topia Landskapsarkitekter där Martha Hedin varit ansvarig.


Konstruktören
Anna-Sofie Alteskog, WSP

BSSC är en vacker byggnad uppförd för framtiden. Den platsgjutna betongen ger flexibilitet på ett helt annat sätt än vad prefab gör. Jag gillar platsgjuten betong och förespråkar att det ska användas mer. Logistiken i projektet har varit krävande liksom samordningen med alla aktörer. Svår geometri, akvariernas tunga glas, krav på betongen, mycket armering och stora laster har varit andra svårbemästrade faktorer.


Entreprenören
Lars Svensson, Sh bygg, sten och anläggning

BSSC är ett oerhört komplext projekt och produktionstekniskt utmanande. Vi gillar den här typen av projekt eftersom våra egenanställda, skickliga betongarbetare och formsättare klarar att lösa problemen på plats. Allt går inte att lösa vid skrivbordet. Vi har haft ett bra samarbete med beställaren och projektets alla aktörer. Det är ett meningsfullt och viktigt projekt som lärt oss mycket om Östersjöns tillstånd.


Betongleverantören
Jonas Axeling, Betongindustri

Till projektet levererade vi runt 1300 kubikmeter betong, vars receptur togs fram utifrån projektets hårda krav på krympning samt den utmanande yttre miljön. Vi har även hjälpt till med temperaturmätning och beräkning av betongens hållfasthetsberäkning för att säkerställa en effektiv och säker formrivning. Genom god samverkan med entreprenören, där vi i ett initialt skede tillsammans identifierade projektspecifika utmaningar, säkrades ett gott genomförande med ett fint slutresultat.


Baltic Sea Science Center vann Svensk Betongs pris Helgjutet 2019. Priset delades ut på Betonggalan.