Hem Hållbarhet Ny betong ordnar mossiga väggar

Ny betong ordnar mossiga väggar

Mossa på betong

Mossa renar luften, suger upp föroreningar och minskar mängden koldioxid, men trivs dåligt i städerna. Men nu har en forskargrupp vid Polytekniska universitetet i Katalonien lyckats tillverka en betong som mossan växer i.

Enligt stiftelsen Warp Institute i Stockholm består betongen av tre lager vilket gör att växterna kan få vatten och växa fast i väggarna. Det översta lagret är vattentätt och skyddar mot fukt medan mellanlagret är biologiskt utvecklat för organismer som mossa och lavar. Det nedersta lagret är en beläggning med en omvänd vattentätning som gör att vattnet sipprar in och stannar kvar i betongen.

En patentansökan för betongen, som kallas för biologisk betong, är inskickad samtidigt som tester genomförs på flera håll. Den spanska forskargruppen har tagit hjälp av forskarkollegor i Belgien som tidigare haft framgångar med självläkande betong.

Mossans solabsorberande förmåga har även en positiv inverkan på inomhustemperaturen i byggnaden och kan minska energiförbrukningen. Den kan också fungera som en varierande och trivsam utsmyckning av fasaden.