Hem Hållbarhet Ny IVA-rapport: Så nås klimatmålet

Ny IVA-rapport: Så nås klimatmålet

IVA - så når Sverige klimatmålen

Med modiga politiker, företag i framkant och medborgare som accepterar förändringar ska Sverige nå klimatmålen. Det framgår av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) slutrapport i serien Vägval för klimatet.

– Ska vi lyckas nå klimatmålen är det långsiktiga strategier och överenskommelser som gäller, inte minst för att skapa trygghet för stora investeringar, säger Karin Byman, energiexpert på IVA.

Bland de rekommenderade strategierna för att uppnå klimatmålen finns en politisk helhetssyn för att höja tempot, ett internationellt samarbete och en fördelning av de ekonomiska riskerna.

“Så når Sverige klimatmålen” är en sammanfattning av fem delrapporter som publicerats inom ramen för IVA:s projekt Vägval för klimatet. Genom ett helhetsperspektiv ska beslutsfattare lättare kunna väga väga alternativ mot varandra.

Läs hela rapporten på iva.se  >>