Hem Hållbarhet Satsning krävs för att nå klimatmål

Satsning krävs för att nå klimatmål

Skanskas projektledare för klimatneutralitet Agneta Wannerström
Skanskas projektledare för klimatneutralitet Agneta Wannerström. Foto: Skanska.

Skanska ska vara en multinationell klimatneutral byggkoncern 2045. Enligt projektledaren Agneta Wannerström finns tekniken för att nå uppnå målet, om inte på plats så runt hörnet.

– Men du måste våga satsa och göra de investeringar som krävs. Eftersom byggskedet inte har varit reglerat i lagstiftningen är det en ny fråga för branschen där vi behöver jobba mest.

Ungefär hälften av klimatpåverkan i bygg- och fastighetsbranschen kommer från byggskede och drift. Byggandet av ett hus under två år påverkar klimatet lika mycket som drift i 50 år.

– Där har vi nu fokus för att skapa skillnad, säger Agneta Wannerström till Svensk Byggtidning.

Under varje kommande tioårsperiod bör koldioxidutsläppen halveras för att det klimatneutrala slutmålet ska kunna uppnås. Insikten om byggmaterialens klimatpåverkan påverkar även Skanskas egna materialutveckling.

– Det vi har gjort nu är att utveckla en ny betong med ända upp till halverad klimatpåverkan. Det är en ny produkt som vi har lanserat och försöker öka användningen av.

Agneta Wannerström menar att regler, vanor och standardlösningar fortfarande hindrar den tekniska potentialen som existerar från att användas fullt ut.

– Mycket finns och mycket teknik är runt hörnet.

Enligt Parisavtalet ska utsläppen vara nere på noll år 2045 och den globala uppvärmningen ha minskat till en och en halv grad.