Hem Fråga Experten Fråga Experten: Tillräckligt fall?

Fråga Experten: Tillräckligt fall?

Fråga Experten

Vi har problem att få plats med tillräckligt fall på avloppet mellan prefabbetongen och överkantsarmeringen på plattbärlag, speciellt i badrum. I och med att man ändå har underkantsarmeringen ingjuten, skulle man kunna gjuta delar av våningsplanet, alltså exempelvis badrum, med fiberarmerad betong utan att påverka hållfastheten negativt? Vilken typ av fiber är då i så fall att föredra? Vad behöver man tänka på?
/Erik

Det funkar fint
att gjuta på hela eller delar av plattbärlaget med fiberbetong. Man kan då helt eller delvis ersätta armeringsjärnen (kombinationsarmera). Jag skulle då föreslå “traditionella” stålfiber med fiberlängd anpassad till pumpning, tjocklek m.m.

Det finns plastfiber också, men de är inte lika effektiva och har en tendens att påverka konsistensen ganska negativt. Jag kan inte svara på hur mycket stålfibrer du behöver, och det är inte helt enkelt att räkna på. Normal dosering kan ligga på 25 kg men brukar funka med 40 kg utan stor inverkan på arbetsbarheten.

Med hög fiberdos behöver betongreceptet justeras (mindre andel sten och mer cement). Om du kontaktar en fiberleverantör (t.ex. Bekeart) kan de hjälpa dig med att räkna på fibermängd och att välja lämplig fibertyp.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group