Hem Fråga Experten Fråga Experten: Använda utgången cement?

Fråga Experten: Använda utgången cement?

Fråga Experten

Jag har 20 säckar med combimix 760 flytspackel som gick ut 2019-12-18 och det har inte klumpat sig så jag undrar om det går att använda det för flytspackling till badrum med golvvärme.
/Peter

Torrsäckat cement och andra cementbaserade produkter (betong, bruk, spackel, avjämning m.m.) har ett ”bäst-före-datum” stämplat på påsen eller i tillhörande produktblad. Hållbarheten kan variera något, men är ofta sex månader eller ett år beroende på hur tät påsen är.

Man skulle kunna tro att hållbarheten har att göra med att det tar upp fukt och börja hårdna och klumpa sig, något man kan uppleva om påsen stått öppen eller i fuktig luft. Men det är inte cementets reaktion med luftens fukt som begränsar dess livslängd. Utan istället är det så kallade ”kromreduktionen” som försämras med tiden.

Vid tillverkning av cement tillsätts ett reduktionsmedel (sulfinsyra eller liknande) för att hålla ner den naturligt förekommande lättlösliga kromen (6-värdigt, typ VI) till en acceptabel nivå på < 0,0002%. Anledningen till detta är att långvarig exponering ökar risken för krom- och nickelallergi. Hållbarheten avseende kromreduktionen förbättras om påsen är tät eller förvaras torrt och förseglat.

Så förvarar man bara en säck cement, bruk, flytspackel m.m. någorlunda torrt och dragfritt kan det hålla sig bra i många år, om man avser dess reaktionsförmåga med vatten. Men kromreduktionen kan däremot försämras vilken egentligen inte påverkar själva slutprodukten, det är bara en fråga om kontakten med huden vid hantering.

Även om man har fått lättare klumpbildning, sådana som ganska enkelt kan pulveriseras, så går produkten fint att använda. Men man kan då behöva räkna med att reaktionshastigheten (hårdnandet) går lite långsammare i början. Är det däremot hårda klumpar skulle jag rekommendera att säcken inte används.

Handskas man med cement och andra cementbaserade produkter bör man använda skyddsutrustning, såsom andningsmask, täckande kläder, handskar och glasögon. Det handlar om att cementet blir basiskt i kombination med fukt, eventuell ballast kan vara ohälsosamt att andas in (kvarts) och allergi mot krom eller nickel.

Så eftersom dina 20 säckar med ”utgånget” flytspackel inte har klumpat sig, bör de fungera fint att använda ändå. Och vill du försäkra dig om detta, kan du ta lite spackel och blanda med vatten och se om det hårdnar som det ska.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group