Hem Redaktören reflekterar AI är vårt nya internet!

AI är vårt nya internet!

Redaktören reflekterar

”AI kommer påverka vårt arbetsliv mer de närmsta 20 åren än vad internet gjort de föregående 20 åren”. Så introducerade Rambolls Lina Vicsai, ansvarig för strategi – och konceptutveckling, en frukostföreläsning om AI nyligen.

AI betyder artificiell intelligens och betyder den intelligens som maskiner kan tillgodogöra sig. Naturligtvis kan ingen maskin börja tänka av sig själv, men med hjälp av oss människor kan vi låta maskinerna få ta del av information som de sen bedömer genom algoritmer och får dra slutsatser av.

Och det finns vansinnigt mycket information i omlopp i cyberspace just nu. Får vi sen 5G blir det ännu mer. Det är omöjligt för oss människor att gå igenom allt, men en dator kan. Får den sen lite hjälp kan den sortera informationen och komma med slutsatser.

En kompis till mig satt i en bil och pratade minnen från Malaga där han pluggat. Plötsligt får en annan passagerare i samma bil reklam om vad man kan göra i Malaga. Den artificiella intelligensen har dragit sina slutsatser. Oskyldigt, om än lite läskigt.

Företaget Amazon tog hjälp av AI när de skulle rekrytera. Efter givna algoritmer skannades cv:n igenom och märkligt nog kom nästan bara män igenom deras filter. Erfarenheterna från tidigare anställningar, som av traditionen mest varit män, och vilka skolor dessa män gått, och så vidare, ledde till sexism.

Än värre blev det när en delstat i USA, där straff för brott baseras på återfallsrisk, lät AI bestämma. Där blev sorteringen rent rasistisk.

Lite roligare exempel på AI:s möjligheter är ett försök där varje stol i en teater har en kamera riktad mot besökaren. Baserat på hur mycket personen skrattar under föreställningen kostar sen entréavgiften. Desto mer skratt, desto dyrare. Logiskt.

“AI är här för att stanna. Oavsett om vi vill eller inte.”

I Pittsburg tar man hjälp av AI för att övervaka trafik, både privat och kollektivt. Genom att anpassa turtäthet, rutter och storlek på bussar efter de rapporter som kommer in har man minskat utsläppen från trafiken med 20 procent. Nu börjar det likna något.

Samtliga av FN:s 17 globala mål för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling kan få hjälp av AI. Till exempel kan flygfoton analyseras för att koordinera insatser mot fattigdom. Intressant.

Ramboll självt tar hjälp av AI när de gör riskanalys i förfrågningsunderlag. Texter och skrivelser som kan innebära risker för dem själva identifieras. Även vid vägunderhåll kan AI läsa av filmer över vägar och hitta åtgärdspunkter. Ni kanske har mött Rambolls bilar med kamera och undrat vad de håller på med?

Så AI är här för att stanna. Oavsett om vi vill eller inte. Snart finns den på alla våra arbetsplatser. Det är bara att vänja sig.

Och självklart får ni inte missa vår djupdykning i ämnet AI på Concrete Future den 14 maj.

Se hela Concrete Future-programmet här (länk)  >>

Roger Andersson