Hem Okategoriserade Beräkningar för bascement döms ut

Beräkningar för bascement döms ut

Betongarbete

Förra årets version av Produktionsplanering Betong, PPB, sågas rejält av professor Lars-Olof Nilsson.

– Det finns stor risk för fuktskador och det är fullständigt horribelt att beräkningsverktyget använts på det sätt som det gjorts, säger Lars-Olof Nilsson till Omvärldsbevakning.

Enligt en utredning som Lars-Olof Nilsson och Kyösti Tuutti, båda professorer i bland annat byggnadsmaterial, gjort vid Fuktcentrum på Lunds Tekniska Högskola krävs stor försiktighet vid användning av beräkningsverktyg som bygger på materialdata från PPB i fråga om bascementbetong.

Lars-Olof Nilsson
Lars-Olof Nilsson.

– Man har använt fukttransportegenskaperna till att försöka visa att man inte behöver torka betongen alls. Det har hävdats att den är så tät att fukt som finns där inte kommer ut men detta stämmer inte, säger Lars-Olof Nilsson.

Mineraltillsatserna som ersatt den traditionella portlandcementen gör betongen tätare och minskar transportförmågan av vatten vilket kan försvåra uttorkningen. Det är ett problem med modern betong som är välkänt. Lund-utredningen visar att fukttransportförmågan hos betong med bascement är lägre än i betong med ren portlandcement, men inte så låg som gjorts gällande i tidigare rapporter.

– Fuktcentrums uppgifter får stå för dem, säger Ted Rapp, revisionsledare på Byggföretagen och tekniskt sakkunnig på Rådet för byggkompetens, RBK.

Han är en av dem som står bakom utvecklingen av PBB och vidhåller att de tidigare studierna är korrekta.

– Jag ser fram emot att utredningen offentliggörs. Än så länge finns inget som tyder på att det inte går använda PPB för bascement