Hem Fråga Experten Fråga Experten: Bila upp platta?

Fråga Experten: Bila upp platta?

Fråga Experten

Jag har en källare på 100 m2, där jag har övervägt att bila upp plattan för att isolera och lägga golvvärme i ett av rummen som är 40 m2. Ritningarna visar att väggarna står direkt på plattan, som är kantförstärkt med “voter” som går ut 75 cm från väggen. Jag har hört med en gjutfirma som inte ser några problem, men jag undrar om det är känsligt för bärigheten i väggarna och risk för sättningar?
/Johan

Voten i källaren
är förmodligen självbärande för grundmuren/väggarna. I så fall går det bra att ta bort den befintliga plattan, för att isolera och gjuta ny med golvvärme. Dock bör du vara försiktig med att gräva djupare än voten, vilket kan vara önskvärt för att kunna isolera tillräckligt (gärna min 25-30 cm när golvvärme) samt för eventuellt geoduk och dränerade makadam/bärlager.

Det kan också vara så att voten och befintliga plattan samverkar och detta är viktigt för bärigheten, och för att säkerställa att du kan ta bort plattan så kan det vara idé att låta en konstruktör kolla på ditt fall. Det kan behövas temporära förstärkningar med balkar/stämp under byggtiden, och att voten förankras med armering/dymlingar till den nya betongen.

När man har en källarvägg/grundmur som inte har underliggande fuktspärr och/eller cellplastisolering kan man få en viss fuktvandring upp i väggen. Denna effekt brukar öka om källaren är uppvärmd, och om man har golvvärme. Det kan då vara bra om källarväggarna har möjlighet att ”andas” lite, och man kan man ibland behöva acceptera viss utfällning av saltkristaller (från marken). Om väggen är fuktig riskerar tapet eller färg att ”bubbla” sig, och organiskt material (träreglar, pappret på gipsskivor m.m.) att brytas ner.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group