Hem Okategoriserade Stororder i Umeå till Strängbetong

Stororder i Umeå till Strängbetong

SCA:s pappersbruk i Obbola
SCA:s pappersbruk i Obbola. Foto: Strängbetong.

Strängbetong ska producera betongelementen till utbyggnaden av SCA:s pappersbruk i Obbola i Umeå kommun. Ordern är värd 200 miljoner kronor och projektet sysselsätter 50 personer på heltid i över ett år.

– Jag hoppas att SCA är trygga med oss och att det är en av anledningarna till att de valde oss. Dessutom har vi kapacitet att leverera denna byggnad, säger Mikael Ericson, affärs- och projektchef norr på Strängbetong.

Strängbetong och SCA samarbetade för tre år sedan vid bygget av en fabrik för barrsulfatmassa i Östrand i Medelpads kommun. Nu behöver SCA öka produktionen i Obbola då efterfrågan på pappersförpackningar ökat, inte minst av en utbredd ambition att minska plastanvändningen. Med hjälp av en ny gigantisk industribyggnad ska 450 000 ton kraftliner, en produkt som används i wellpappkartonger, bli 725 000 ton om året.

Huvudbyggnaden kommer att mäta 292 meter på längden, vara 54 meter bred och 30 meter hög. Strängbetong står för stomme, väggar och tak på en grund som Peab gjutit på plats. Stommen består förutom vindstag av stål av pelare och balkar av prefabricerade betongelement.  Innerväggarna liksom bjälklagen utgörs av massiva vägg- respektive däckelement medan TT-kassetter används till taket. Fasaden får dess särdrag av vit cement med frilagda svarta stenar i ytterväggarnas betongsandwichelement.

Produktionen av cirka 45 000 ton betongelement sker hos Strängbetong i Långviksmon,  endast 14 mil från byggplatsen.

Mikael Ericson
Mikael Ericson.

– Därför har vi också kunnat konkurrera prismässigt med transportkostnaderna, säger Mikael Ericson till Strängbetongs hemsida.

Tillsammans med storleken och vikterna på betongelementen är volymen den stora utmaningen. En enda pelare väger 40 ton styck. Efter att tillverkningen av elementen har påbörjats i mars kommer den att pågår i 14 månader.  Med 50 personer på heltid ska se produktionstakten på 160 ton om dagen hållas.

– Vid behov finns det mer kapacitet att ta ut. Om det blir nödvändigt kan vi dessutom plocka in resurser från våra andra fabriker, säger Mikael Ericson.

Montaget, som påbörjas i augusti, ska vara avslutat i juni 2021. I och med att byggnaden monteras i en etapp, som börjar i ena kortsidan och tar med sig samtliga produkter hushögt, kan övriga entreprenörer komma in i huset och påbörja sina arbeten innan byggnaden är monterad.

“Det går inte att lagra betongelementen på fabriksområdet under någon längre tid”

Det krävs en noggrann samordning mellan fabriken och aktiviteterna på byggarbetsplatsen för att kunna montera betongelementen så fort de har levererats.

– Det går inte att lagra betongelementen på fabriksområdet under någon längre tid. Då blir det snabbt fullt och stopp i produktionen. Därför måste tillverkningen till stor del pågå samtidigt som montaget.

SCA:s pappersbruk i Obbola har funnits i  över hundra år och har 300 anställda. Utbyggnaden omfattar även ett renseri, en reningsanläggning och en mesaugn för återvinning av kemikalier. År 2023 ska det nya pappersbruket stå helt färdigt.