Hem Fråga Experten Fråga Experten: Spackel på betongplattan?

Fråga Experten: Spackel på betongplattan?

Fråga Experten

Vi projekterar för nybygge, och planerar för ett betonggolv. Vi vill ha ett golv med så lite synlig ballast som möjligt och har föreslagit glättning för entreprenören. De är tveksamma till detta, de brukar alltid slipa betonggolv. Men som ett alternativ om man vill ha ett jämnt och grått golv föreslog de istället att de lägger ett lager med flytspackel ovanpå betongplattan. Hur ser ni på ett sådant förslag, blir det ett resultat som liknar glättat betonggolv? Hur är tåligheten?
/Per

För att få till en plan/slät och hårdgjord yta kan man antingen maskinglätta några timmar efter gjutning eller diamantslipa efter att betongen hårdnat. Man kan också välja att först göra en “grovgjutning” och sedan avjämna med cementbaserat golvspackel (avjämningsmassa), något som har blivit ganska vanligt idag inom husbyggnad.

Glättat och spacklat golv ger en jämngrå nyans, medans slipningen tar fram ballasten och därför ger ett annat utseende, vilket påverkas av slipdjup, stenens storlek, ballastens nyans, homogenitet, sprickbildning m.m.

Eftersom du vill ha så lite synlig ballast som möjligt, så är det finglättning eller avjämning som gäller. Jag kan inte säga att det ena är bättre än det andra, men personligen föredrar jag en finglättad yta. Avjämningen/spacklet skall vara av typen som är till för att ha som exponerad (baserad på portlandscement). Med ”rätt typ” av spackel/avjämning ger det lika tålig och hård yta som glättad betong, möjligtvis kan det ge mer jämn nyans.

Vare sig du väljer att ha glättad, slipad eller spacklad yta så behöver den ytbehandlas för att dammbinda och göra ytan smutståligare. Med exponerat betonggolv kan man behöva acceptera en vissa nyansskillnader, vilket jag tycker ger ytan dess speciella karaktär. Även viss sprickbildning kan förekomma, något man kan minimera genom att sprickarmera, eventuellt ha rörelsefogar, minskat tvång, välja en betong med låg krympning (mycket och stor sten, och inte allt för lös konsistens), och vara noga med härdning/skydd så betongytan täcks och fuktig de första veckorna.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group