Hem Fråga Experten Fråga Experten: Översätta tremie pipe?

Fråga Experten: Översätta tremie pipe?

Fråga Experten

Jag har en språkfråga. Vid undervattensgjutning av betong använder man ofta något som på engelska kallas ”tremie pipe”. Ett påfyllnadsrör eller gjutrör som förs ner genom vattenvolymen för att hindra att betongen separerar eller blir utspädd på väg ner. Vad kallas detta rör på svenska? Finns det en etablerad term?
/Joakim

Jag vill översätta ”tremie pipe” till gjutrör på Svenska. Men mer riktigt är kanske att använda Betongtekniska ordlistan (Betongrapport 17), där översättningen är “rör för undrevattensgjutning”.
Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group